Yhteiskunnan datafikaatio
Digitalisoituneen tiedon merkitys ja määrä kasvaa jatkuvasti kaikilla elämän osa-alueilla. Datafikaatio muuttaa pohjiaan myöten yhteiskuntia ja sitä, millaiseksi ihmisten ja instituutioiden vuorovaikutus muotoutuu.

Parantamalla datan käyttäjien datalukutaitoa, saadaan aikaan parempia päätöksiä, realistisempia odotuksia data-analytiikan mahdollisuuksista ja parempaa yhteiskunnallista keskustelua datan ja tekoälyn käytöstä yhteiskunnassa.

Luomme valoa uuden yhteiskunnan keskeisiin aiheisiin, kuten jokapaikan teknologia, tietoturva-asiat ja älykaupunkiratkaisut. Näiden avulla voimme ymmärtää käsillämme olevia mahdollisuuksia ja uhkia. Tietoa ja analyysiä yhdistämällä monitieteisin metodein voimme luoda ratkaisuja niin tämän kuin huomispäivänkin maailmaan.

Datafikaatio pähkinänkuoressa
Uutisia datafikaatiosta