Seminar on Nordic federal state

Invitation to seminar "En nordisk förbundsstat – Borde Norden föras närmare ett förbund?", Hanaholmen - Swedish-Finnish Cultural Centre, Espoo, Finland, 24 May 2019.