LAS Education and Training

Only educated and trained, qualified personnel are allowed to do animal experiments and take care of the animals.

A person carrying out an animal experiment is competent, when he/she has completed a laboratory animal course. Animal caretaker must complete the professional examination or he/she must gain the professional skills with working experience.

In Finland, we are following EU Directive´s (2010/63/EU) minimum requirements to education and training and the requirements for obtaining, maintaining and demonstrating requisite competence for the functions A, B, C and D:

(a) carrying out procedures on animals
(b) designing procedures and projects
(c) taking care of animals
(d) killing animals

EU's Education and training framework

Laboratory Animal Centre arranges a Function A & D course for researchers "The use of animals in research: the course for  people carrying out procedures on animals" twice a year in English and once in Finnish. The course gives legal competence to carry out procedures with mice or rats or with both species (according to Act 497/2013, Decree 564/2013 and Directive 2010/63/EU).The course is accreditated by FELASA - the Federation of Laboratory Animal Science Associations.

EU Modules included to Functions A & D (carrying out procedures and killing animals):

Module 1: National legislation
Module 2: Ethics, animal welfare and the Three Rs (level 1)
Module 3.1: Basic and appropriate biology – species specific (theory)
Module 3.2: Basic and appropriate biology – species specific (practical)
Module 4: Animal care, health and management – species specific (theory)
Module 5: Recognition of pain, suffering and distress – species specific
Module 6.1: Humane methods of killing - species specific (theory)
Module 6.2: Humane methods of killing - species specific (skills)
Module 7: Minimally invasive procedures without anaesthesia – species specific (theory)
Module 8: Minimally invasive procedures without anaesthesia – species specific (skills)
Module 10: Design of procedures and projects (level 1)
Module 20: Anaesthesia for minor procedures
Module 21: Advanced anaesthesia for surgical or prolonged procedures
Module 22: Principles of surgery

 

NEXT COURSE:

The use of animals in research: course for persons carrying out procedures 2.-27.3.2020 (for users of mice and rats)

Laboratory Animal Centre arranges a course for researchers “The use of animals in research: the course for the person carrying out procedures on animals” at 2 - 27 March, 2020. This course gives the permission to work with mice or rats or with both species (according to Act 497/2013, Decree 564/2013 and Directive 2010/63/EU)

The main topics in the course:

National and European legislation

Ethics and 3Rs

Comparative physiology and anatomy, basic biology (mice and rats)

Genetic quality and GMO
Nutrition
Basic design of procedures and projects

Handling, sampling and procedures in theory, dose calculations

Husbandry and care, enrichment and welfare, transportation
Animal health management and hygiene

Occupational health and safety
Anesthesia, analgesia, pain and distress, humane endpoints, euthanasia

Perioperative care, hygiene practical

The lectures with pain and stitching exercises will be on March 2 - 4 and 9 - 12, 2020 (6 days, 35 hours, 100% attendance mandatory in the lectures and exercises) and the animal hands-on-exercise groups in weeks 12 and 13 (1 day/species/student). The exam will be on March 27, 2020.
 

 

UH Outside UH
Only lectures     240 EUR  480 EUR
Mouse    290 EUR   580 EUR
Rat    320 EUR   640 EUR
Both species    340 EUR  680 EUR

Plain theory gives 2 ECTS credits, theory + one species hands-on-exercise 2,5 ECTS credits, theory + two species hands-on-exercise 3 ECTS credits.

PhD students and researchers working at the University of Helsinki are first in line to participate in the course. Places are available on first come, first served bases.

Binding course registrations at December 9, 2019 - February 14, 2020:

1. Registered students at the University of Helsinki, by WebOodi (course code 955001)
2. Others: fill the e-form https://elomake.helsinki.fi/lomakkeet/102254/lomake.html

Please include to your registration:

1. Billing information
2. Are you going to carry out the course with a mouse, a rat or both species
3. Shortly, why you need the course.
 

Studies for EU Modules 1, 2 and 10 (users of other species)

Those, who are using for research purposes the other species than mice and rats, can carry out in the course the EU Modules 1 (National legislation), 2 (Ethics and 3Rs / level 1) and 10 (Design of procedures and projects). The program of the course for them:

Monday 2 March 2020
BIOCENTER 2, Lecture room 2012
8-9    Introduction
9-11    National and European legislation (Module 1)
12-13    Ethics and 3Rs (Module 2)

Monday 9 March 2020

B-BUILDING, Lecture room 6
9-11     Basic design of procedures and projects (Module 10)    
11-12     Project license

Friday 27 March 2020
EE-BUILDING, Lecture room 11-12
9-12    Examination

The course fee is 60 EUR for the students and staff at the UH and for external customers 120 EUR (+24% VAT). Billing information must be included in the registration.

Registrations by e-form: https://elomake.helsinki.fi/lomakkeet/102254/lomake.html

Further information: Niina Kemppinen

Eläin­ten käyttö tutkimuk­sessa: Kur­ssi toi­men­piteiden tekijöille

Koe-eläinkeskus järjestää kurssin toimenpiteiden tekijöille vuosittain toukokuussa suomeksi. Kurssi antaa koe-eläinlainsäädännön (Laki 497/2013, Asetus 564/2013, Direktiivi 2010/63/EU) mukaisen pätevyyden suorittaa toimenpiteitä hiirellä ja/tai rotalla ja lopettaa näitä lajeja (EU Tehtävät a ja D).

Lisätietoja kurssista: Niina Kemppinen
 

Seuraaava kurssi:

Eläinten käyttö tutkimuksessa: Kurssi toimenpiteiden tekijöille (2,5 op) 18. - 29.5.2020

Koe-eläinkeskus järjestää kurssin toimenpiteiden tekijöille 21. 5.-1.6..2018. Kurssi antaa koe-eläinlainsäädännön (Laki 497/2013, Asetus 564/2013, Direktiivi 2010/63/EU) mukaisen pätevyyden suorittaa toimenpiteitä hiirellä ja/tai rotalla. Kurssi on tarkoitettu ensisijaisesti Helsingin yliopistossa koe-eläimiä käyttäville tutkimusryhmien jäsenille ja opiskelijoille. Eläinharjoitustyöt on tarkoitettu vain toimenpiteitä eläimillä tekeville henkilöille.

Kurssi on suomenkielinen ja sen luennot pidetään 18.-25.5.2020 klo 8-16 (luentoja ei pidetä helatorstaina 21.5.). Käytännön eläinharjoitustyöt rotalla ja hiirellä (1 päivä/laji) pidetään ryhmissä 26.-28.5.2020  ja tentti 29.5.2020.

Kurssi sisältää asetuksessa tieteellisiin ja opetustarkoituksiin käytettävien eläinten suojelusta (564/2013) määritellyt asiakokonaisuudet:

 • tieteellisiin ja opetustarkoituksiin käytettävien eläinten hankintaa, kasvatusta, hoitoa ja käyttöä koskeva kansallinen lainsäädäntö
 • eläinten tieteelliseen käyttöön liittyvä etiikka
 • korvaamisen, vähentämisen ja parantamisen periaate
 • eläinten anatomia, fysiologiset ominaisuudet, lisääntymisbiologia, lisääntyminen, genetiikka ja geenitekniikka ja eläinten kasvatus
 • eläinten käyttäytyminen, hoito, ympäristötekijät ja virikkeellistäinen
 • lajikohtaiset käsittelymenetelmät ja toimenpiteet
 • eläinten hyvinvoinnin ja terveyden ylläpitäminen sekä sairauksien ennaltaehkäisy ja hygienia
 • kivun, tuskan ja kärsimyksen tunnistaminen
 • anestesia, kivunlievitysmenetelmät ja eläimen lopettaminen
 • perusteet eläimen lopettamiselle, hankkeesta poistamiselle tai toimenpiteiden keskeyttämiselle hankkeen kuluessa
 • toimenpiteiden ja hankkeiden suunnittelu

Kurssiin sisältyy kaikille yhteistä luento-opetusta noin 35 h ja käytännön harjoituksia 8 h/laji. Kurssin läpäiseminen edellyttää 100% osallistumista luennoille sekä hyväksyttyä tenttisuoritusta.

Kurssimaksu määräytyy sen mukaan, suorittaako opiskelija pätevyyden hiirellä, rotalla vai molemmilla lajeilla:

           HY sisäinen hinta       HY ulkopuolinen hinta
Pelkät luennot 240 480
Hiiri 290 580
Rotta 320 640
Molemmat lajit  340 680

 Ulkopuolisiin hintoihin lisätään alv 24 %.

Lääketieteellinen tiedekunta maksaa kurssin perusopiskelijoilleen.

Ilmoittautumisaika on 13.1.-30.4.2020 WebOodissa tai e-lomakkeella https://elomake.helsinki.fi/lomakkeet/103612/lomake.html (mikäli WebOodin käyttö ei ole mahdollista). Kurssin nimi on Eläinten käyttö tutkimuksessa: Kurssi toimenpiteiden suorittajille ja tunniste 955003.

Kerro ilmoittautumisen yhteydessä:

1. Laskutustiedot (ei koske LTDK:n opiskelijoita)
2. Suoritatko kurssin hiirellä vai rotalla vai molemmille lajeille
3. Lyhyesti, miksi tarvitset kurssia

Opinnot EU Moduuleista 1, 2 ja 10 (muiden lajien käyttäjät)

Ne, jotka käyttävät tutkimustarkoitukiin muita lajeja, kuin hiiriä ja rottia, voivat suorittaa kurssilla kaikille lajeille yhteiset EU-Moduulit 1 (Kansallinen lainsäädäntö), 2 (Etiikka ja 3R, taso 1) ja 10 (Toimenpiteiden ja hankkeiden suunnittelu, taso 1). Kurssiohjelma näiden Moduulien suorittajille on:

Maanantai 18.5.2020
EE-TALO, LS11-12
 8-9    Johdanto
 9-11 Kansallinen lainsäädäntö (Moduuli 1)
12-13 Etiikka ja 3R (Moduuli 2)

Tiistai 19.5.2020

EE-TALO, LS11-12
13-15 Toimenpiteiden ja hankkeiden suunnittelu (Moduuli 10)    
15-16 Hankelupa

Perjantai 29.5.2020
EE-TALO, LS11-12
9-12    Tentti

Kurssimaksu on 60 EUR Helsingin yliopiston opiskelijoille ja henkilökunnalle ja ulkopuolisille asiakkaille 120 EUR (+24% VAT). Laskutustiedot tulee kertoa ilmoittautumisen yhteydessä.

Ilmoittautumiset e-lomakkeella: https://elomake.helsinki.fi/lomakkeet/103612/lomake.html

Lisätietoja kurssista: Niina Kemppinen - niina.kemppinen -at- helsinki.fi

Laboratory Animal Centre arranges a Functon B course for researchers "The use of animals in research: course for people designing procedures and projects" once a year. This course together with the course for the people carrying out procedures on animals and a relevant higher academic degree gives legal competence (according to Act 497/2013 and Decree 564/2013) to design procedures and projects. The course for the person carrying out procedures on animals must be completed previously in order to be accepted into this course.

EU Modules included to Function B (designing procedures and projects):

Module 9: Ethics, animal welfare and the Three Rs (level 2)
Module 10: Design of procedures and projects (level 1)
Module 11: Design of procedures and projects (level 2)

 

NEXT COURSE:

November, 2020

 

Further information: Niina Kemppinen