LAS Education and Training

Only educated and trained, qualified personnel are allowed to do animal experiments and take care of the animals.

A person carrying out an animal experiment is competent, when he/she has completed a laboratory animal course. Animal caretaker must complete the professional examination or he/she must gain the professional skills with working experience.

In Finland, we are following EU Directive´s (2010/63/EU) minimum requirements to education and training and the requirements for obtaining, maintaining and demonstrating requisite competence for the functions A, B, C and D:

(a) carrying out procedures on animals
(b) designing procedures and projects
(c) taking care of animals
(d) killing animals

EU's Education and training framework

Laboratory Animal Centre arranges a Function A & D course for researchers "The use of animals in research: the course for  people carrying out procedures on animals" twice a year in English and once in Finnish. The course gives legal competence to carry out procedures with mice or rats or with both species (according to Act 497/2013, Decree 564/2013 and Directive 2010/63/EU).The course is accreditated by FELASA - the Federation of Laboratory Animal Science Associations.

EU Modules included to Functions A & D (carrying out procedures and killing animals):

Module 1: National legislation
Module 2: Ethics, animal welfare and the Three Rs (level 1)
Module 3.1: Basic and appropriate biology – species specific (theory)
Module 3.2: Basic and appropriate biology – species specific (practical)
Module 4: Animal care, health and management – species specific (theory)
Module 5: Recognition of pain, suffering and distress – species specific
Module 6.1: Humane methods of killing - species specific (theory)
Module 6.2: Humane methods of killing - species specific (skills)
Module 7: Minimally invasive procedures without anaesthesia – species specific (theory)
Module 8: Minimally invasive procedures without anaesthesia – species specific (skills)
Module 10: Design of procedures and projects (level 1)
Module 20: Anaesthesia for minor procedures
Module 21: Advanced anaesthesia for surgical or prolonged procedures
Module 22: Principles of surgery

 

NEXT COURSE:

The use of animals in research: course for persons carrying out procedures 4 - 29 March 2019

Laboratory Animal Centre arranges a course for researchers “The use of animals in research: the course for the person carrying out procedures on animals” at 4 - 29 March, 2019. This course gives the permission to work with mice or rats or with both species (according to Act 497/2013, Decree 564/2013 and Directive 2010/63/EU)

The main topics in the course:

National and European legislation
Ethics and 3Rs
Comparative physiology and anatomy, basic biology (mice and rats)
Genetic quality and GMO
Nutrition
Basic design of procedures and projects
Handling, sampling and procedures in theory, dose calculations
Husbandry and care, enrichment and welfare, transportation
Animal health management and hygiene
Occupational health and safety
Anesthesia, analgesia, pain and distress, humane endpoints, euthanasia
Perioperative care, hygiene practical

The lectures with pain and stitching exercises will be on March 4 - 6 and 11 - 13, 2019 (6 days, 35 hours, 100% attendance mandatory in the lectures and exercises) and the animal hands-on-exercise groups in weeks 12 and 13 (1 day/species/student). The exam will be on March 29, 2019. Practical exercises with chosen species include the handling techniques, procedures, anaesthesia and euthanasia of animals.

The course fee is dictated by the chosen species (For external customers, 24% VAT will be added to the sum of the invoice):

  University of Helsinki Outside UH
Only lectures 230 EUR 460 EUR
Mouse 280 EUR 560 EUR
Rat 310 EUR 620 EUR
Both species 330 EUR 660 EUR

Plain theory gives 2 ECTS credits, theory + one species hands-on-exercise 2,5 ECTS credits, theory + two species hands-on-exercise 3 ECTS credits.

PhD students and researchers working at the University of Helsinki are first in line to participate in the course. Places are available on first come, first served bases.

Binding course registrations at December 20, 2018 - February 18, 2019:
1. Registered students at the University of Helsinki, by WebOodi (course code 955001)
2. Others: fill the e-form https://elomake.helsinki.fi/lomakkeet/94567/lomake.html

Please include to your registration
1. Billing information
2. Are you going to carry out the course with a mouse, a rat or both species
3. Shortly, why you need the course.

Further information Niina Kemppinen

 

Eläin­ten käyttö tutkimuk­sessa: Kur­ssi toi­men­piteiden tekijöille (2,5 op) 20.-31.5.2019

Koe-eläinkeskus järjestää kurssin toimenpiteiden tekijöille 20.-31.5.2019. Kurssi antaa koe-eläinlainsäädännön (Laki 497/2013, Asetus 564/2013, Direktiivi 2010/63/EU) mukaisen pätevyyden suorittaa toimenpiteitä hiirellä ja/tai rotalla. Kurssi on tarkoitettu ensisijaisesti Helsingin yliopistossa koe-eläimiä käyttäville tutkimusryhmien jäsenille ja opiskelijoille. Eläinharjoitustyöt on tarkoitettu vain toimenpiteitä eläimillä tekeville henkilöille.

Kurssi on suomenkielinen ja sen luennot pidetään 20.-24.5.2019 klo 8-16. Käytännön eläinharjoitustyöt rotalla ja hiirellä (1 päivä/laji/osallistuja) pidetään ryhmissä 27.-29.5.2019  ja tentti 31.5.2019.

Kurssi sisältää asetuksessa tieteellisiin ja opetustarkoituksiin käytettävien eläinten suojelusta (564/2013) määritellyt asiakokonaisuudet:

 • tieteellisiin ja opetustarkoituksiin käytettävien eläinten hankintaa, kasvatusta, hoitoa ja käyttöä koskeva kansallinen lainsäädäntö
 • eläinten tieteelliseen käyttöön liittyvä etiikka
 • korvaamisen, vähentämisen ja parantamisen periaate
 • eläinten anatomia, fysiologiset ominaisuudet, lisääntymisbiologia, lisääntyminen, genetiikka ja geenitekniikka ja eläinten kasvatus
 • eläinten käyttäytyminen, hoito, ympäristötekijät ja virikkeellistäinen
 • lajikohtaiset käsittelymenetelmät ja toimenpiteet
 • eläinten hyvinvoinnin ja terveyden ylläpitäminen sekä sairauksien ennaltaehkäisy ja hygienia
 • kivun, tuskan ja kärsimyksen tunnistaminen
 • anestesia, kivunlievitysmenetelmät ja eläimen lopettaminen
 • perusteet eläimen lopettamiselle, hankkeesta poistamiselle tai toimenpiteiden keskeyttämiselle hankkeen kuluessa
 • toimenpiteiden ja hankkeiden suunnittelu

Kurssiin sisältyy kaikille yhteistä luento-opetusta 32 h ja käytännön harjoituksia 8 h/laji. Kurssin läpäiseminen edellyttää hyväksyttyä tenttisuoritusta.

 

Kurssimaksu määräytyy sen mukaan, suorittaako opiskelija pätevyyden hiirellä, rotalla vai molemmilla lajeilla:

  Helsingin yliopisto Yliopiston ulkopuoliset
Vain luennot 230 EUR 460 EUR
Hiiri 280 EUR 560 EUR
Rotta 310 EUR 620 EUR
Molemmat lajit 330 EUR 660 EUR

Ulkopuolisiin hintoihin lisätään alv 24 %.

LTDK maksaa kurssin perusopiskelijioilleen, joiden opintoihin liittyy työskentelyä koe-eläinten kanssa.

Laskutustiedot on kerrottava ilmoittautumisen yhteydessä, sekä se, suorittaako kurssin hiirellä, rotalla vai molemmilla lajeilla, vai suorittaako pelkät luennot. Lisäksi lyhyt perustelu, mitä tarkoitusta varten osallistuja suorittaisi käytännön eläintyöt.

Ilmoittautumisaika 15.1.-27.1.2019 WebOodissa tai e-lomakkeella 15.1.- 3.5.2019 https://elomake.helsinki.fi/lomakkeet/94572/lomake.html (mikäli WebOodin käyttö ei ole mahdollista). Kurssin nimi Oodissa on Eläinten käyttö tutkimuksessa: Kurssi toimenpiteiden suorittajille ja tunniste 955003.

Lisätietoja kurssista: Niina Kemppinen

 

The use of animals in research: course for people designing procedures and projects (3 credits)

Laboratory Animal Centre arranges a Functon B course for researchers "The use of animals in research: course for people designing procedures and projects" once a year. This course together with the course for the people carrying out procedures on animals and a relevant higher academic degree gives legal competence (according to Act 497/2013 and Decree 564/2013) to design procedures and projects. The course for the person carrying out procedures on animals must be completed previously in order to be accepted into this course.

EU Modules included to Function B (designing procedures and projects):

Module 9: Ethics, animal welfare and the Three Rs (level 2)
Module 10: Design of procedures and projects (level 1)
Module 11: Design of procedures and projects (level 2)

 

NEXT COURSE:

In November 2019

 

Further information: Niina Kemppinen