Pathology and parasitology

Eläinlääketieteellinen patologia tutkii tautien syitä ja niiden seurauksia. Parasitologia tutkii eläimillä ja ihmisillä tautia aiheuttavia loisia. Oman tutkimustoimintansa lisäksi oppiaine on mukana monissa tutkimusyhteistyöhankkeissa. Patologia tarjoaa myös diagnostista palvelua sekä yliopistolliselle eläinsairaalalle että ulkopuolisille eläinlääkäreille ja eläinten omistajille.
An English translation of this page will be published at a later date.
Pathology

Eläinlääketieteellinen patologia tutkii eläinten ja elimistön vasteita erilaisiin ärsykkeisiin ja taudinaiheuttajiin. Tärkeitä menetelmiä on kuolleiden eläinten makroskooppiset ja mikroskooppiset avaustutkimukset sekä eläinten kudos- ja solunäytteiden tutkimukset. Tutkimustyössä keskeistä on lisätä ymmärrystä sairauksien syistä ja syntymekanismeista.

Patologia on osa edistynyttä kliinistä eläinlääketiedettä. Kliinisessä työssä taudinaiheuttajien ja tautiprosessin tunnistaminen sekä ennusteen asettaminen on tärkeää sekä yksilön hoidon että eläinpopulaatioiden terveyden ja hyvinvoinnin kannalta. 

Eläinlääketieteellinen patologia ja parasitologia tarjoavat diagnostista palvelua. Diagnostisiin palveluihin kuuluvat kotieläinten ruumiinavaus ja kuolinsyyn selvitys, kudosbiopsioiden histopatologinen tutkimus ja sytologisten näytteiden tulkinta.

Parasitology

Parasitologian oppiaineen ydintutkimusaluetta ovat ihmisillä ja eläimillä tautia aiheuttavat niin sanotut zoonoottiset loiset, sekä seura- ja harraste-eläinten loiset. Villieläinten, porojen ja kalojen loistutkimuksessa oppiaine on mukana yhteistyöprojekteissa Ruokaviraston kanssa.

Koirien ja kissojen maksamatotutkimus

Tutkimuksessa selvitämme suomalaisten kalaa syövien kissojen ja koirien maksamatotartuntojen esiintyvyyttä eläinten ulostenäytteistä.

Eläimen omistaja saa samalla tietoonsa lemmikkinsä ulostenäytteen mahdolliset muut suolistoloislöydökset maksutta. Näytteiden lähettämisen kuluista vastaa omistaja.

Syökö lemmikkisi joskus raakaa kalaa? Onko sillä matoja? Osallistu tutkimukseen!