Diagnostic services

Tarjoamme kotieläinten sairaanhoidon lisäksi kliinisiä diagnostiikkapalveluja eläinlääkäreille ja eläinten omistajille sekä analyysi- ja tutkimuspalveluja akateemisille tutkimusryhmille, yrityksille ja viranomaisille.
An English translation of this page will be published at a later date.
Patologisen diagnostiikan palvelut

Eläinlääketieteellisen patologian ja parasitologian oppiaineessa tehdään diagnostisena maksupalvelutyönä eläinten ruumiinavauksia sekä kudosbiopsioiden histopatologisia tutkimuksia ja sytologisten näytteiden tutkimuksia. Lausuntomme voi olla englanninkielinen, mutta käännetään pyydettäessä.

Anlyysipalvelut

Analysis service for food- and waterborne viruses in food and environment

We offer a small-scale expert service for nucleic acid detection of food- and waterborne viruses from food, water, or other environmental samples (for instance, detection of norovirus from water sample). This service is aimed for special cases in which a research approach can give insight into the situation in support of official viral analyses.

We follow the ISO 15216 method with modifications depending on the sample (ISO 15216-2:2019: Microbiology of the food chain - Horizontal method for determination of hepatitis A virus and norovirus using real-time RT-PCR - Part 2: Method for detection). Our laboratory is not accredited.

Please, always contact us first, before sending any samples (leena.maunula@helsinki.fi). We will provide you with further instructions (covering letter form, price list, etc.).

We have expertise on research of food- and waterborne viruses for many years.

Elintarvikkeita pilaavien mikrobiomien analyysipalvelut

Maksullinen palvelutoimintamme on erikoistunut selvittämään haastavia kylmässä säilytettävien elintarvikkeiden pilaantumisongelmia. Olemme myös selvittäneet yhdessä asiakkaan kanssa pilaantumiseen liittyviä mikrobikontaminaation lähteitä. Tutkimuksen kohteena ovat useimmiten olleet pakatut liha-, kala- ja kasvistuotteet. Olemme tutkineet myös erilaisia maitohappokäymiseen liittyviä ongelmatilanteita. Tutkimukset on suunniteltu asiakaslähtöisesti tilanteen mukaan.

Kliiniset laboratoriopalvelut

Kliinisen hevos- ja pieneläinlääketieteen osaston laboratoriotoiminta on keskittynyt kliinisiin laboratorioihin. Kliinisen mikrobiologian palvelut ovat myös ulkopuolisten asiakkaiden käytettävissä. Osaston tutkimustoimintaa tukeva analytiikka on keskitetty kliinisen tutkimuksen laboratorioon.

Kliininen kemia, mikrobiologia ja hematologia

Laboratorion tutkimusvalikoimaan kuuluvat yleisimmät kliiniskemialliset ja hematologiset määritykset eläinten verinäytteistä sekä virtsa- ja ulostetutkimukset. Erikoistutkimusten yhteydessä otettavista näytteistä, kuten keuhkohuuhtelu- ja ohutneulanäytteistä, tutkitaan mm. solukuvaa. Sytologiset näytteet tulkitsee patologiaan erikoistunut eläinlääkäri yhteistyössä eläinlääketieteellisen tiedekunnan patologian oppiaineen kanssa.

Saaren laboratorio

Kliinisen tuotantoeläinlääketieteen osaston laboratoriossa tehdään kliiniskemiallisia, bakteriologisia ja lisääntymiseen liittyviä laboratoriotutkimuksia. Tutkimme pääasiassa tuotantoeläinsairaalan potilasnäytteitä ja tutkimusnäytteitä mutta otamme vastaan myös ulkopuolisia näytteitä.

Yliopistollisen eläinsairaalan kliinisen mikrobiologian laboratorio YESLAB

Yliopistollisen eläinsairaalan yhteydessä toimii kliinisen mikrobiologian laboratorio, jossa tutkitaan seura- ja harrastuseläinten bakteriologisia näytteitä. Laboratorio palvelee sekä Yliopistollista eläinsairaalaa että ulkopuolisia eläinlääkäreitä, eläinlääkäriasemia ja tutkimusryhmiä. Osallistumme myös aktiivisesti alan tutkimukseen ja opetukseen. YESLAB vastaa antibioottiresistenssin valvonnasta ja raportoinnista lemmikki- ja seuraeläinten bakteerien osalta Suomessa.

Tutkimusinfrastruktuurit

Tutkija, etsitkö tutkimusinfrojen palveluita?

Eläinlääketieteellisen tiedekunnan ja HiLIFE:n (HiLIFE Helsinki Institute of Life Science) tutkimusinfrastruktuurit tarjoavat maksullisia tutkimuspalveluita akateemisille tutkimusryhmille, yrityksille ja viranomaisille.