Department of physiology

The discipline of physiology studies interactions between living cells and/or organs and the regulation of the functions of an entire body, in addition to which it organises basic education in the field.
Education

Fysiologian perusopetusta annetaan suomen- ja ruotsinkielellä lääketieteen ja hammaslääketieteen ensimmäisen ja toisen vuosikurssin opiskelijoille elinjärjestelmäkohtaisissa opetusjaksoissa yhdessä muiden oppiaineiden kanssa. Lisäksi fysiologiaan liittyvää peruskoulutusta annetaan englanninkielellä TRANSMED-opintoihin liittyen. Fysiologian oppiaine osallistuu myös fysiologian perusteiden opetukseen logopedeille sekä lääke- ja hammaslääketieteen peruskoulutuksessa olevien opiskelijoiden pakollisten vapaavalintaisten opintojen järjestämiseen yhdessä muiden oppiaineiden kanssa.

Advanced studies, particularly in the fields of neuroscience, as well as metabolism and endocrinology can be completed in research groups operating under the purview of the discipline of physiology.

Research

The scientific research conducted by research groups related to physiology is currently focused primarily on either neurophysiology or metabolism and endocrinology.

Publications

 

Contact details

Head of De­part­ment

professor Sampsa Vanhatalo
sampsa.vanhatalo@helsinki.fi 
PO BOX 63 (Haartmaninkatu 8)
00014 University of Helsinki

Ad­dress

PO BOX 63 (Haartmaninkatu 8)
00014 University of Helsinki