Hjälp, klimatförändring!

Observatoriets växlande miniatyrutställning berättar om vår planets föränderliga klimat.

Utställningen berättar till exempel om vår hemplanets klimathistoria under miljontals år och kolets kretslopp från luft till hav, jordmån och ända till oss människor. Pröva också om du kan balansera kolsänkor och kolkällor på en kolvåg!

Under jordens nästan fem miljarder år långa historia har klimatet ständigt förändrats. Även om det har förekommit varmare perioder än i dag i vår planets klimathistoria, existerade människan inte under de tidigare varma perioderna. Vi står alltså inför någonting alldeles nytt. Förändringen är så snabb att den utgör ett hot mot ekosystemen och samhällena och deras förmåga att anpassa sig till den.

Vi har redan lyckats hejda klimatförändringen med hjälp av internationella avtal, och ansträngningarna för vår gemensamma planet fortsätter. Vi kan alla påverka både via våra egna konsumtionsvanor och genom att delta i det gemensamma beslutsfattandet. Hur ser din utopi om en bättre morgondag ut?

Utställningen har planerats i samarbete med studenterna på Helsingfors universitets kurs Climate.now hösten 2021.

Utställningen är öppen under Observatoriets basutställnings öppettider och ingår i priset för den vanliga inträdesbiljetten. Du kan också använda Museikortet!