Tjänster

Hos oss kan du boka guidningar, workshoppar och lokaler. Bekanta dig också med våra samlingstjänster!
Priser

Inträdesavgifter (fr.o.m. 10.10.2023)

  • vuxna 10 €
  • rabattbiljett 7 € (studerande, pensionärer, arbetslösa, värnpliktiga och civiltjänstpliktiga, grupper med min. 10 personer)
  • under 18 år 0 €
  • med Museikortet: 0 €
  • personal, studenter och andra medlemmar av Helsingfors universitet 0 €

Kvittot fungerar som en gemensam biljett till Vetenskapsmuseet Lågans utställningscenter och observatoriet fram till den 15 maj 2024. Genom att visa upp kvittot kan du också kostnadsfritt ta dig till en annan besöksplats!

Uthyrning av Observatoriets mötes- och festlokaler

Argelandersalen och Östrotundan hyrs alltid ut tillsammans. Hyran för båda lokalerna är 95 euro / påbörjad timme (mån.–ons. kl. 8–17, tors. kl. 8–20, fre. kl. 8–17 och lör. kl. 12–16) och utanför dessa tider 150 euro / påbörjad timme. Räkna också med eventuell tid för arrangemang i hyrestiden.

Fotografering och filminspelning i lokalerna

För fotograferingar och filminspelningar som ordnas i lokalerna uppbärs en avgift på 80 euro / påbörjad timme (mån.–fre. kl. 9–17), på kvällar och veckoslut 150 euro / påbörjad timme.

Vänligen kontakta oss i förväg om du vill fota eller filma i våra lokaler: liekki@helsinki.fi

Bildpris: 30 €

Multimedia-avgift: 15 €.

Multimedia-avgiften tas ut när samma bild används i olika versioner av samma produkt och i oförändrade nyupplagor. Gör det möjligt att t.ex. i samband med en utställning använda en bild i tryck och digitalt i olika versioner av utställningen. På webbsidor måste bilderna vara förminskade till max 72 ppi, 1920x1080 

Publiceringsavgift, reklam eller annan kommersiell användning: Från 100 € beroende på i vilket sammanhang bilden används 

Tillägg för expressleverans: 50 € / beställning

  • Leverans inom 1-2 dagar (enligt separat överenskommelse, inte alltid möjligt) 

Ritsalens kursutbud finns på en egen sida.