Eld och lågor för vetenskap

"Ingen enskild vetenskapsdisciplin kan förklara allt, men tillsammans och genom samarbete tolkar och formar de världen."

Vetenskapsmuseet Lågans nya kärnutställning berättar om människorna, disciplinerna och platserna där vetenskap bedrivs vid Helsingfors universitet. Utställningen öppnar överraskande perspektiv på den gemensamma historien om universitetet och vårt land.

Den finska statens historia, den nationella självförståelsen och samhällets väl är på många sätt sammanflätade med Helsingfors universitets historia. Under lång tid tjänade universitetet bara en liten, mest inflytelserik del av samhället. På 1900-talet blev det så småningom allas studiegång, när studierna blev möjliga för andra också. Universitetet har svarat på samhällets föränderliga behov och samtidigt varit dess spegel. Där har information tagits fram som underlag för lösningar, antaganden och vanor har utmanats och egna metoder och resultat har omvärderats.

Hur och varför har Helsingfors universitet påverkat utvecklingen av Finland och hur har förändringen i samhället återspeglas i universitetets historia?

Välkommen till Vetenskapsmuseet Lågans nya utställningscenter i Helsingfors universitets huvudbyggnad!

Besöksadress: Fabiansgatan 33 (lördagar: Universitetsgatan 2).