Samlingstjänster

Donationer, lån och materialtjänster
Donationer

Om du vill donera material till museisamlingarna, ta kontakt med kundtjänsten på e-postadressen liekki@helsinki.fi.

Vi tar emot material som har anknytning till universitetshistorien, allmän vetenskapshistoria, forskning, undervisning, studier och studielivet vid Helsingfors universitet, personer som varit verksamma vid universitetet eller universitetets fastigheter. Trots att tonvikten ligger på Helsingfors universitet kan museet som ett universitetshistoriskt kunskapscentrum även ta tillvara material med anknytning till andra högskolor och universitet. Vi tar till exempel gärna emot lite nyare material från de senaste årtiondena.

Vårt samlingsteam beslutar under ledning av samlingschefen om att ta emot donationer efter att ha tagit del av det material som erbjuds. Tänk på att det redan kan finnas liknande material i samlingarna, och då tar vi inte emot donationen. Ägande-, nyttjande- och besittningsrätten till de donerade föremålen och fotografierna övergår helt till museet.

Vi tar inte emot deponeringar.

Utlåning

Vi lånar endast ut föremål, konstverk, fotografier och arkivmaterial från våra samlingar till professionella museer. Observera att objektens skick kan begränsa möjligheten att låna dem.

Begäran om lån ska göras skriftligen och riktas till vårt museums samlingschef senast 6 månader innan önskad start på lånetiden.

Fotografi-, arkiv- och bibliotekstjänster

Vårt arkiv och bibliotek är öppna enligt överenskommelse.

Om du vill komma och titta på material eller använda våra fotografier i publikationer, kontakta kundtjänsten på e-postadressen liekki@helsinki.fi.