Konst ur samlingarna

Bekanta dig närmare med pärlorna i våra konstsamlingar.
Konsthistoriska skulptursamlingen

I huvudbyggnaden finns gipsskulpturer som förvärvades på 1800-talet. De har nyligen konserverats i samband med att huvudbyggnaden renoverades. Bekanta dig med den fina samlingen: Helsingfors universitets konsthistoriska skulptursamling (PDF).