Kontaktuppgifter

Något att fråga? Du når oss bäst via e-post: liekki@helsinki.fi
Kundtjänst och bokningar

Kontakta Vetenskapsmuseet Lågan, Observatoriet och Ritsalen: liekki@helsinki.fi

 

Post- och besöksadresser

Vetenskapsmuseet Lågans utställningscentrum:
Vetenskapsmuseet Lågan, PB 3, 00014 Helsingfors universitet
(Fabiansgatan 33)
 

Observatoriet:
Vetenskapsmuseet Lågan, Observatoriet, PB 14, 00014 Helsingfors universitet
(Kopernikusvägen 1)
 

Ritsalen:
Vetenskapsmuseet Lågan, Ritsalen, PB 3, 00014 Helsingfors universitet
(Universitetsgatan 3, Porthania, 7. vån.)

Länk till hur du hittar till våra besöksmål och deras tillgänglighet.

Dataskyddsbeskrivning på svenska.

Personal

Museichef

Miia-Leena Tiili
Förvaltning, personalfrågor, partnerskap
miia-leena.tiili@helsinki.fi
+358 50 415 5289

Tjänster för allmänheten

Päivi Harjunpää
Chef, Observatoriet och tjänster för allmänheten
paivi.harjunpaa@helsinki.fi
+358 50 318 2422

Merike Holmberg
Kundrådgivare
merike.holmberg@helsinki.fi
+358 50 475 7710

Mikael Jahn
Kundrådgivare
mikael.jahn@helsinki.fi
+358 50 479 7711

Paula Kyyrö
Huvudguide
paula.kyyro@helsinki.fi
+358 50 318 5293

Vappu Rossi
Ritmästare
vappu.rossi@helsinki.fi

Saara Seppälä
Kundrådgivare
saara.seppala@helsinki.fi
+358 50 576 6189

Pia Vuorikoski
Chef, utställningarna
pia.vuorikoski@helsinki.fi
+358 50 415 6760

 

Samlingstjänster

Jaana Tegelberg
Chef, samlingarna
donationer till samlingarna, begäran om lån
jaana.tegelberg@helsinki.fi
+358 50 415 5287

Susanna Hakkarainen
Projektplanerare
samlingshanteringssystemet, TAKO
susanna.hakkarainen@helsinki.fi
+358 50 415 6708

Helena Hämäläinen
Museiamanuens, 13.10.2021–30.11.2024
föremålssamlingarna
helena.p.hamalainen@helsinki.fi
+358 50 415 5286

Johannes Keltto
Museimästare
johannes.keltto@helsinki.fi
+358 50 576 7790

Katariina Pehkonen
Museiamanuens
fotografisamlingarna
katariina.pehkonen@helsinki.fi
+358 50 448 9537

Päivi Rainio
Museiamanuens
konstsamlingarna
paivi.rainio@helsinki.fi
+358 50 416 0448

Henna Sinisalo
Museiamanuens, frånvarande till 30.11.2024