Hitta till oss och tillgänglighet

Vetenskapsmuseet Lågans besöksmål finns i Helsingfors centrum: invid Senatstorget och på Observatorieberget.
Utställningscentret

Vårt nya utställningscentrum ligger i Helsingfors universitets huvudbyggnad, i hörnet av Universitetsgatan och Fabiansgatan.

Besöksadress: Fabiansgatan 33, första våningen, Helsingfors. På kartan. OBS! lördagar: Universitetsgatan 2.

Trafikförbindelser: spårvagn nummer 2, 4, 5 och 7 (hållplats Senatstorget), metro (hållplats: Helsingfors universitet).

Tillgänglig ingång: Från Fabiansgatan (lördagar: från Universitetsgatan).

 

Observatoriet

Observatoriet ligger vid Unionsgatans södra ände, på Kopernikusvägen. Observatoriet ligger mitt i Observatoriebergets park.

Besöksadress: Kopernikusvägen 1, Helsingfors. På kartan.

Trafikförbindelser: Spårvagn nummer 10 (hållplats: Johanneskyrkan) och nummer 2 (hållplats: Södra kajen).

Tillgänglighetsanpassad ingång: via den röda porten i Observatoriets västgavel (den röda pilen på bilden). Porten öppnas genom att ringa 050 318 57 64 eller dörrtelefonens nummer A1. Via porten kommer man till Observatoriets hyreslokaler (Argelandersalen och Östrotundan) samt utställningsutrymmena (förutom tornen och planetariet som tyvärr inte är tillgängliga för personer med nedsatt rörelseförmåga). 

OBS! Skydda våra gamla golv tack för att du inte kommer till Observatoriet med dubbskor.

Ritsal

Ritsalen ligger i Porthania, på översta våningen i höjd med taken.

Besöksadress: Universitetsgatan 3, Porthania, sjunde våningen, Helsingfors. På kartan.

Trafikförbindelser: metro (hållplats: Helsingfors universitet), spårvagn nummer 2, 4, 5 och 7 (hållplatser: Alexandersgatan och Senatstorget).

Tillgänglig ingång: från Universitetsgatan.