Summamutikka

Summamutikka erbjuder en modern och inspirerande inlärningsmiljö för matematikundervisning. I Summamutikka möts universitets- och skolmatematik, utveckling av undervisningen, verksamhetsinriktad matematik, och modern forskning.

Klassen är öppen för besök av lärare och elever. Dessutom får universitetsstuderande i matematik, särskilt de som studerar till ämneslärare, bekanta sig med den teknologi som finns i skolorna. Då klassen inte används för besök fungerar den som övnings- och föreläsningssal inom universitetsundervisningen.

(Innan år 2017 kallades matteklassen Origo. Sedan år 2017 har klassen kallats matteklassen Summamutikka.)
 

Man kan reservera besökstiderna på våren 2020 från 15.1. 

Temapaketen som erbjöds läsåret 2019-2020 hittas här (på finska)

Mer information ges av ovannämnda kontaktperson.