Unijunior verkstäderna fortsätter under läsåret 2022-2023
UniJunior ordnar under läsåret 2022–2023 tio vetenskapliga verkstäder för svenskspråkiga barn i årskurs 3–6. I verkstäderna får barnen möta forskare från olika vetenskapsgrenar och uppleva forskning på ett nytt, intressant och spännande sätt.

UniJunior ordnar under läsåret 2022-2023 en vetenskaplig verkstad varje månad vid Helsingfors universitet. I verkstäderna introduceras ett vetenskapligt tema, som barnen sedan utforskar tillsammans med forskare och andra handledare från olika vetenskapliga perspektiv. Verkstäderna är gratis och öppna för alla svensktalande barn i Finland.

Höstterminens 2022 verkstäder:

Lördagen 27.8.2022, kl. 12.30-15.30, Hemligheter som alla kan se (repris från förra läsåret)

Lördagen 10.9.2022, kl. 12.30-15.30, Från frågor till svar (repris från förra läsåret)

Lördagen 8.10.2022, kl. 12.30-15.30, Vad är det som håller oss på jorden?

Lördagen 12.11.2022, kl. 12.30-15.30, Vad är ”normalt” och vem får synas?

Lördagen 10.12.2022, kl. 12.30-15.30, Varför studerar vi moln och hur påverkar de oss?