Unijunior verkstäderna fortsätter under läsåret 2022-2023

UniJunior ordnar under läsåret 2022–2023 tio vetenskapliga verkstäder för svenskspråkiga barn i årskurs 3–6. I verkstäderna får barnen möta forskare från olika vetenskapsgrenar och uppleva forskning på ett nytt, intressant och spännande sätt.

UniJunior ordnar under läsåret 2022-2023 en vetenskaplig verkstad varje månad vid Helsingfors universitet. I verkstäderna introduceras ett vetenskapligt tema, som barnen sedan utforskar tillsammans med forskare och andra handledare från olika vetenskapliga perspektiv. Verkstäderna är gratis och öppna för alla svensktalande barn i Finland.

Höstterminens 2022 verkstäder:

Lördagen 27.8.2022, kl. 12.30-15.30, Hemligheter som alla kan se (repris från förra läsåret)

Lördagen 10.9.2022, kl. 12.30-15.30, Från frågor till svar (repris från förra läsåret)

Lördagen 8.10.2022, kl. 12.30-15.30, Vad är det som håller oss på jorden?

Lördagen 12.11.2022, kl. 12.30-15.30, Vad är ”normalt” och vem får synas?

Lördagen 10.12.2022, kl. 12.30-15.30, Varför studerar vi moln och hur påverkar de oss?

UniJunior

UniJunior är ett projekt inom svenskspråkig vetenskapsfostran vid Helsingfors universitet som startade hösten 2021. Ett viktigt mål med UniJunior är att öka barns intresse för vetenskap, särskilt bland dem som kommer från studieovana hem. UniJunior finansieras av Svenska kulturfonden och Stiftelsen Brita Maria Renlunds minne.