Materialbanken för arbetsanvisningarna i Kemiklassen Gadolin

På den här sidan hittar du anvisningarna till alla våra experiment och arbeten.

Våra anvisningar har utvecklats genom forskning och har testats i vår verksamhet, som innefattar bland annat studiebesök, vetenskapsklubbar, vetenskapsfester och vetenskapsläger. Anvisningarna får fritt användas så länge man följer nödvändig arbetssäkerhet i utförandet av experimentet eller arbetet. Även om våra anvisningar innehåller säkerhetsanvisningar, har personen som tillämpar våra arbetsanvisningar ansvaret för både sin egna och elevernas säkerhet.

Arbeten är listade i alfabetisk ordning. I listan kan man också se arbetens nyckelord, målgrupp och tiden som går till utförandet av arbetet. Tyvärr finns endast en del anvisningar på svenska. Om det inte finns en svenskspråkig översättning av anvisningen du vill använda kan du kontakta oss per e-post och be oss översätta den. I den finskspråkiga materialbanken hittar du alla anvisningar till våra arbeten, experiment, demonstrationer och molekylmodelleringar.

Största delen av våra arbetsanvisningar har utvecklats som en del av examensarbeten.

Frågor och värdefull feedback för våra anvisningar kan du skicka via e-post på adressen kemianluokkagadolin@helsinki.fi.