Geopiste

Syftet med besöken är att förbättra elevernas geografiska insikter och tänkande, berätta om studiemöjligheter i geografi, och introducera de nyaste forskningsmetoderna.

Under ett typiskt besök får gymnasiegruppen bekanta sig med forskningen, studierna, och utrymmena inom det geografiska utbildningsprogrammet, och göra övningar med t.ex. geodata eller Libre Office -programmet. Besökets innehåll kan anpassas till att pedagogiskt motsvara innehållet i din pågående kurs. Vi kan också anpassa längden på besöket enligt era tidtabeller, men oftast är det bäst att reservera två timmar för det. Besöket kan kombineras med materialuppsamling i närmiljön med hjälp av satellitpositionsbestämning. Vi kan också t.ex. lära oss uppdatera Open Street Map -kartor med hjälp av satellitbilder från krisområden till stöd för hjälparbete. Då kan vi kombinera kartografi, fjärranalys, begrundande av lokala problem, och hjälparbete.

Fråga efter innehåll för yngre elever!

Man kan boka ett besök genom att kontakta koordinatorn för Geopiste, Markus Jylhä.
 

Geopiste finns på Campus Gumtäkt i Helsingfors, på första våningen (sal nr A115) i Physicum-byggnaden (Gustaf Hällströms gata 2).

Kontaktperson: Markus Jylhä