StarT stöder mångvetenskapligt projektarbete

Nätverket LUMA-center Finland och dess samarbetspartners har startat en aktivitetsmodell, StarT, för att stöda förverkligandet av mångvetenskapliga inlärningshelheter och temastudier i enlighet med den nya läroplanen.  StarT är främst inriktat på årskurser från förundervisning till andra stadiet.

Till stöd för aktiviteterna erbjuds hundratals avgiftsfria material och tips i den öppna StarT-materialbanken.

Inom lärogemenskap förverkligas de mångvetenskapliga projektbaserade studierna av team som består av barn och unga.

Nätverket LUMA-center Finland uppmuntrar till mångvetenskapliga projektbaserade studier genom att organisera StarT-evenemang. Genom att rapportera om projektresultat eller lärogemenskaps goda StarT-rutiner kan man komma med på de regionala StarT-festivalerna, och även till den internationella StarT-galan. 

Mera information och tidtabeller »