Vetenskapsfester

Vi arrangerar vetenskapsfester för sällskap av olika åldrar för en liten avgift.

T.ex. vetenskapsfödelsedagar för barn och vetenskapsworkshops i samband med företagens rekreations- eller festtillfällen är populära.

Födelsedagskalaset planeras enligt födelsedagsbarnets ålder och önskat tema. Födelsedagarna handleds av studeranden vid Helsingfors universitet, vilka har utbildats för ändamålet.

För kalaset planeras experimentellt/aktivt arbete enligt önskan. Födelsedagskalaset ger nya lärdomar och aha-upplevelser. Forskandet och lösandet av verkliga forskningsproblem med våra handledares hjälp är intressant och passligt utmanande. Forskning med oss är tryggt och kul!

Den som beställer ett födelsedagskalas organiserar sin servering själv, antingen genom att ha med sin egen mat eller genom att beställa den från restaurangen som finns i universitetets fastighet.

Kalaset kan starta med serveringen, som i allmänhet beräknas ta omkring 30 minuter. Om så önskas kan handledaren göra vetenskapslimonad under serveringstiden.