Sponsorer och samarbetspartners

Centret samlar de centrala aktörerna från olika vetenskapsgrenar vid universitetet. Centret samarbetar också med olika aktörer utanför universitetet.

Centret för vetenskapsfostran representerar Helsingfors universitet i det nationella nätverket LUMA-center Finland som är gemensamt för alla universitet.

Internationellt samarbete idkas globalt med andra akademiska sakkunniga och organisationer inom vetenskapsutbildning.

Huvudsaklig finansiär

hyluma-gadolin-neste

Övriga finansiärer

AGA Oy | BASF Oy | Borealis Polymers Oy | Bruker Corporation | Kemianteollisuus ry | Kemira Oyj | Thermo Fisher Scientific Oy

Institutionen för kemi vid matematisk-naturvetenskapliga fakulteten vid Helsingfors universitet står för laboratoriet för Kemiklassen Gadolin.

Instrumentdonatorer

IS-Vet Oy | Laskentaväline Oy | Metrohm Nordic Oy | Suomen 3M Oy | Thermo Fisher Scientific Oy | VWR International Oy

Övriga samarbetspartners

Helsingfors stad | Kemi-tidningen | Riksförbundet för lärare i matematiska ämnen MAOL rf | Undervisningsstyrelsen | Suomalaisten Kemistien Seura ry, avdelningen för kemiundervisning | Suomen Bioteollisuus ry FIB