Sök utbildningar

Magisterprogrammet i pedagogik

Magisterprogrammet i pedagogik
Nästa ansökan börjar 17.3.2021
 Omfattning och planerad längd
120 studiepoäng, 2 år
Examensnivå
Magister
Ansökningstid
Nästa ansökan börjar 17.3.2021
Språk
finska, svenska
För att kunna söka till ett magisterprogram måste du ha avlagt lämplig kandidatexamen eller motsvarande utbildning.

Bli ex­pert i fost­ran, lärande och un­der­vis­ning!

Vid magisterprogrammet i pedagogik utbildar du dig till expert i fostran, utbildning, undervisning och lärande. Gemensamt för studenterna, forskarna och lärarna är ett genuint intresse för människans tillväxt, utveckling, beteende och lärande. Pedagogiken präglas av innovativa försök i undervisningen och en ständig utveckling av nya sätt att undervisa. Undervisningen baserar sig på den nyaste, högklassiga inhemska och utländska forskningen. Magisterprogrammet i pedagogik innefattar tillsammans två svenskspråkiga studieinriktningar (allmän pedagogik och vuxenpedagogik, klasslärare och lärare inom småbarnspedagogik) och sex finskspråkiga studieinriktningar (specialpedagogik, lärare i huslig ekonomi, slöjdlärare, klasslärare, lärare inom småbarnspedagogik och allmän pedagogik och vuxenpedagogik). De olika studieinriktningarna leder till olika behörigheter och kompetenser för arbetslivet.

Sök till pro­gram­met

Ansökan till utbildningsprogrammet görs via Studieinfo.fi. Ansökningsblanketten är öppen endast under ansökningstiden. Ansökningstiderna varierar från program till program. Du hittar också ansökningskriterierna i Studieinfo.fi.

Ansökningsservicen

Har du frågor om ansökningen till Helsingfors universitet? Ansökningsservicen vid Helsingfors universitet hjälper dig i alla frågor som berör din ansökan.