Universitetets djursjukhusets ledning

Kontaktuppgifter
Direktör för universitetets djursjukhus
Ledande veterinär för Smådjursjukhuset, medietjänst
Ledande veterinär för Hästsjukhuset
Ledande veterinär för Kli­ni­ken i Saa­ris