Press och media

Kontaktuppgifter och tjänster för press och media

Universitetets djursjukhusets ledning hjälper i alla frågor som berör Uni­ver­si­te­tets djur­sjuk­hus.

Tjänster för press och media vid Helsingfors Universitet

Universitetets kommunikation förmedlar information om forskning och annat aktuellt som berör universitetsvärlden. Vi hjälper journalister och massmedia att hitta rätt kontaktperson eller forskare för en intervju. Vi erbjuder media fotografier för användning och ordnar evenemang och möten.