Stöd forskning och undervisning vid djursjukhuset

Universitetets djursjukhus är Finlands enda djursjukhus för alla arter och det är en viktig lärmiljö för alla veterinärer som utbildas i Finland och en del av den yrkesinriktade tilläggsutbildningen. I vården av patienter tillämpas de senaste forskningsrönen, och patientuppgifterna utgör samtidigt en viktig del av forskningen. Genom att donera kan du stödja djursjukhusets verksamhet på många sätt.
Läs om att donera

Stöd forskningen

Med stöd av donationer kan Veterinärmedicinska fakulteten satsa till exempel på den senaste forskningsutrustningen även vid djursjukhuset. Att forskningsutrustningen och forskningsmiljöerna är adekvata och moderna gagnar forskning, undervisning och djurpatienternas vård. Du kan även stödja forskningen genom en donation till förmån för forskning i allmänhet, eller rikta din donation till ett visst område. Fakulteten och forskningsgrupperna beslutar om användningen av donationsmedel på det sätt som bäst främjar det önskade forskningsområdet, till exempel smådjur, produktionsdjur eller hästar. Läs mer om de olika donationsalternativen på webbsidan om donationer.

Exempel på donationer för forskning är bland annat donationen för anskaffning av en ny röntgenapparat samt alumn Pekka Sarkanens donation av utrustning för forskning i ögonsjukdomar. Med donationer från universitetets kampanj Donera idag stöddes år 2020 enheten för diagnostisk bildanalys vid universitetets djursjukhus med en anskaffning av två nya dataskärmar som används både för tolkning av patientbilder och för forskning. 

Stöd för undervisningen vid djursjukhuset

Engagerade och kunniga lärare är en viktig del av studierna inom veterinärmedicin och lärandet på djursjukhuset. Donationer kan stödja studierna genom att exempelvis riktas till att anställa en klinisk lärare inom något av djursjukhusets forsknings- och undervisningsområden. Årligen genomför en betydande del av fakultetens samtliga studenter och årskurser sina veterinärmedicine kandidatstudier vid djursjukhuset. Alla studenter på den femte årskursen (70 studenter) studerar under hela året på djursjukhusets olika enheter, där även jourtjänst ingår som en del av det kliniska arbetet. Jourtjänst vid smådjurssjukhuset kan påbörjas redan under den fjärde årskursen, och i intensivvård av föl kan studenterna delta i redan under våren av sitt första eller andra studieår som del av en valfri kurs.

Testamenten lämnar bestående avtryck

Veterinärmedicinska fakulteten och djursjukhuset är också av intresse för vänner av veterinärmedicin som upprättar sitt testamente. I testamentet är det möjligt att komma ihåg forskning och undervisning inom ett område som intresserar genom att rikta testamentsmedel till forskning om produktionsdjur, hästar eller smådjur – eller så kan användningen preciseras ytterligare på det sätt som intresserar testatorn själv.  Vi berättar gärna mer om alternativen för dem som är intresserade av att upprätta ett testamente. Information om testamenten har sammanställts till en egen helhet på universitetets sidor.

Penninginsamlingstillstånd

Helsingfors universitets djursjukhus är en del av Veterinärmedicinska fakulteten. Alla donationer används i enlighet med 2 § i universitetslagen: för undervisning, forskning och samverkan med det övriga samhället. Universitetets penninginsamlingstillstånd hittar du på webbsidan om donationer.