Undervisning och forskning vid djursjukhuset

Universitetsdjursjukhuset är en enhet vid Helsingfors universitets Veterinärmedicinska fakultet och upprätthålls för forskning och undervisning.

Djursjukhusets uppgift är att:

  • sköta den djursjukhusverksamhet som behövs för forskning och undervisning 
  • följa områdets utveckling samt idka och främja internationellt och nationellt samarbete
  • informera, ge anvisningar och utlåtanden om frågor som anknyter till området samt erbjuda experthjälp kring dessa frågor.

Djursjukhuset sköter sina uppgifter genom att inkludera forskning och undervisning i veterinärmedicin i patientvården. I praktiken betyder detta att studenter i veterinärmedicin deltar i vården av alla patienter som kommer till djursjukhuset. Det kan också betyda att djurägaren inte kan vara närvarande vid alla behandlingar eller ingrepp. Den vårdande veterinären beslutar om ägarens möjlighet att vara närvarande vid behandlingen.

Forskning

Blod-, urin- vävnads- och andra motsvarande prover från alla patienter vid universitetsdjursjukhuset kan användas för veterinärmedicinsk forskning. Enligt samma princip kan skriftligt material, bildmaterial och annat motsvarande material som uppstått under den kliniska vården användas för forskning. Den forskande veterinären ansvarar för allt som anknyter till forskningen. Uppgifter om djurägarna publiceras inte utan ägarens tillstånd.

Mer information om patientforskningen får du av: 

Alla patienter som oväntat dött under vård vid djursjukhuset skickas till patologen för utredning av dödsorsaken. Preliminärt genomförs obduktionen vid Veterinärmedicinska fakultetens patologiska tjänster. På ägarens, den vårdansvariga veterinärens eller enhetschefens initiativ kan obduktionen också göras vid Evira.

Undervisningssjukhus och påbyggnadsutbildningplats för veterinärer

Djursjukhuset fungerar som undervisningssjukhus för femteårsstudenter i veterinärmedicin. Djursjukhuset ger även påbyggnadsutbildning för veterinärer under specialisering och fungerar som praktikplats för skötare som utbildar sig till smådjursskötare.

Specialveterinärexamen kan avläggas av en person som har rätt att verka som legitimerad veterinär i Finland. Specialiseringsområdena är:

  • smådjurssjukdomar
  • hälso- och sjukvård för produktionsdjur
  • smittsamma djursjukdomar
  • hygien inom livsmedelsproduktionen
  • miljöhälsovård

Utöver de nationella specialiseringsexamina har veterinärer möjlighet att genomföra den europeiska specialiseringsutbildningen Diplomate.

I Finland är det möjligt att studera veterinärmedicin endast vid Veterinärmedicinska fakulteten vid Helsingfors universitet