Användning av patienters prover och uppgifter i forskning och undervisning

Vid universitetets djursjukhus pågår kontinuerligt olika typer av veterinärmedicinsk forskning, vars syfte är att öka kunskapen om djurs hälsa, sjukdomsorsaker, symptom, diagnostik, vård, prevention av sjukdomar eller sjukdomars beskaffenhet i allmänhet.

Tiedote 06/2022

Yliopistollisen hevos- ja pieneläinsairaalassa hoidon yhteydessä otettujen näytteiden säilytys ja käyttö sekä potilastietojen käyttö tutkimuksessa ja opetuksessa

Monet tutkimukset jatkuvat useita vuosia ja uusia tutkimuksia on suunnitteilla jatkuvasti. Eläinlääketieteellisessä tiedekunnassa tehtävä tutkimus on monialaista ja kansainvälisesti korkeatasoista.

Sairaalan potilaista otetaan diagnoosia varten hyvän harkinnan mukaisesti erilaisia näytteitä laboratorioon analyysejä varten. Kutakin näytettä otetaan vakioitu määrä, josta tarvittavat tutkimukset tehdään ja tarvittaessa analysointi uusitaan tuloksen varmistamiseksi. Mikäli potilas tulee leikkaukseen, jossa poistetaan kudosta (esim. kastraatio, sterilaatio tai sairauden vuoksi tehtävät leikkaukset), voidaan poistettua kudosta käyttää tutkittaessa mm. sairauksien syitä tai sen aiheuttamia muutoksia.

Näiden toimenpiteiden jälkeen saattaa näytteitä jäädä jäljelle vähäinen määrä. Omistajalta pyydetään aina lupa käyttää ylimääräiseksi jääviä veri-, virtsa-, kudos-, huuhtelu- tai vastaavia näytteitä eläinlääketieteellisiin tutkimuksiin ja opetukseen. Eläimistänne ei oteta ylimääräisiä näytteitä tai tavallisesta käytännöstä poikkeavaa näytemäärää.

Potilaan käynnin yhteydessä saatuja diagnostisia tutkimustuloksia voidaan myös käyttää tutkimuksissa hoidon päätyttyä. Tämänkaltainen tutkimus on luonteeltaan retrospektiivistä eli tutkimuksessa hyödynnetään potilasohjelmaan talletettuja tietoja.

Kaikki näytteet ja potilaan muut tiedot säilytetään ja analysoidaan suojattuina. Tutkimus- tai opetustarkoituksessa tehtävän analyysin yhteydessä näytteet koodataan siten että omistajan tunnistetiedot eivät tule ulkopuolisten tietoon ja mahdollisesti julkaistavissa tuloksissa omistajan nimi tai muu henkilötieto eivät tule esille. Eläinpotilaalle ei aina ole suoranaista hyötyä näytteiden tai aikaisempien tulosten mahdollisesta jatkokäytöstä, mutta jokaisesta eläimestä saadut tiedot ovat arvokkaita tieteellisen tutkimuksien ja opetuksen kannalta ja voivat siten hyödyttää tulevia eläinpotilaita. Mikäli tutkimuksessa ilmenee potilaan hoitoa hyödyttäviä tuloksia, ne pyritään huomioimaan hoidossa. Eläinpotilaat saavat aina optimaalisimman hoidon, vaikka ne eivät osallistuisi tutkimuksiin.