Niku Määttänen ny professor vid Helsinki Graduate School of Economics

Ekonomie doktor (PhD) Niku Määttänen har utnämnts till professor i makroekonomi vid Helsinki Graduate School of Economics. Professuren finansieras genom en donation av Finlands Bank till Helsinki GSE och den är placerad vid Helsingfors universitet. Määttänen tillträder den 1 augusti 2020.

Niku Määttänen kommer närmast från Näringslivets forskningsinstitut ETLA där han har arbetat i olika roller sedan 2003, från och med 2015 som forskningsdirektör. År 2009 skötte han en professur i ekonomi vid Helsingfors handelshögskola.

Määttänens forskning placerar sig inom områdena makroekonomi och offentlig ekonomi, ofta i en kombination av bägge. Han har bl.a. forskat i beskattningen av bostadssparande och finansiellt sparande samt i hur förändringar i kreditbegränsningar och inkomstfördelning påverkar bostadspriserna, och hur pensionssystemet inverkar på inkomstfördelningen och incitamenten för arbetsutbudet. Määttänen har redan länge medverkat aktivt i att utveckla undervisningen i makroekonomi vid Helsinki GSE.

– Niku Määttänen hör till de mest framstående akademiska makroekonomerna i Finland. Hans insats för den makroekonomiska forskningen och utbildningen vid Helsinki GSE kommer att vara betydande. Makroekonomi är ett fokusområde inom de ekonomiska vetenskaperna vid Helsingfors universitet. Finlands Banks donation och Mättänens utnämning innebär att fokusområdet stärks avsevärt, säger utbildningsansvariga direktören vid Helsinki GSE Hannu Vartiainen.

Määttänen har avlagt doktorsexamen vid Universitat Pompeu Fabra år 2004. Han utnämndes 2014 till docent i ekonomi vid Aalto-universitetet.

Helsinki GSE grundades våren 2018 med uppgiften att utvidga och höja kvaliteten hos ekonomisk utbildning och forskning i Finland samt att främja samarbetet mellan ekonomi och andra vetenskapsområden. Helsinki GSE är en gemensam enhet för Helsingfors universitet, Aalto-universitetet och Svenska handelshögskolan.

Ytterligare information:

Hannu Vartiainen, hannu.vartiainen@helsinki.fi, 029 412 8782
Niku Määttänen, niku.maattanen@etla.fi, 041 545 6721