Lyckas den representativa demokratin stå emot totalitära influenser?

Demokratiseringsprocesser går i vågor och vi är vana att tänka att demokratiseringsfasen som började på 1970-talet fortsättningsvis pågår. Jan Sundberg, som pensionerar sig från professuren i allmän statslära efter 23 år, frågar sig om den liberala demokratin håller på att tappa mark.