Finlandssvenska forskarskolan 20 år
I två decennier har svenskspråkiga statsvetare från Helsingfors, Åbo och Vasa träffat varandra under sina doktorsstudier. Professor Jan Sundberg var med och drog igång verksamheten år 1997.