Erik Allardt, en av Finlands mest kända samhällsvetare, har dött

Sociologen Erik Allardt har avlidit vid en ålder av 95 år i Helsingfors tisdagen den 25 augusti 2020.

Erik Allardt var professor i sociologi vid Helsingfors universitet i över tre decennier, 1958–1991. Han var också Statsvetenskapliga fakultetens dekanus 1969–1970.

Allardt var forskarprofessor vid Finlands Akademi i tio år och Åbo Akademis kansler 1992–1994. Han beviljades titeln akademiker 1995.

Allardt var en av de mest kända och betydande samhällsvetarna i Finland och Norden. Han forskade främst i samhällsstrukturen och dess förändringar, välfärd, politisk radikalism och språkliga minoriteter.

Minnen om professor Erik Allardt

Professor Erik Allardt påverkade många studenters och forskares liv under sin långa karriär. Du kan dela dina minnen av honom via det här e-formuläret. Vi publicerar era minnen på den här sidan.

"Professor Erik Allardt var välformulerad. Han var också länge benägen att skicka brev med vanlig post istället för e-post. I korrespondens med honom fick man på ett annat sätt funderade på formuleringar och betydelsen av ett gott svenskt språk. Vi deltog båda i ett sakkunniguppdrag strax före millennieskiftet. Jag jobbade vid Åbo Akademi och korrespondensen till Helsingfors gick med vanlig post, vilket redan då var ovanligt. För mig gav sakkunniguppdraget viktig erfarenhet av de välvalda ordens betydelse i akademisk text." - Östen Wahlbeck

"Jag träffade Erik Allardt ett flertal gånger, även om jag egentligen var elev till hans elever, när man räknar i sociologgenerationer. En gång, när jag var i början av min doktorandutbildning, diskuterade vi den finländska välfärdsmodellens överlevnadsförutsättningar i samband med amerikanska professorn från Duke University Edward Tiryakians besök i Finland. Vi tillämpade senare med Leo Granberg Allardts klassiska och internationellt kända modell för välfärdsforskning på en undersökning av Finlands sameområde. Erik Allardt var också granskare till min licentiatavhandling tillsammans med Paavo Uusitalo och han skrev rekommendationsbrevet när jag sökte och kom in till LSE i slutet av 90-talet. Allardt & Littunen har för mig gjort klart det största intrycket bland alla sociologins läroböcker för en förståelse av disciplinens egenart. Allardt hade en enorm betydelse för mitt yrkesval!" -Mika Helander