Delta i föreläsning i Nya Zeeland – från Helsingfors

Med ett globalt och digitalt klassrum ökas studenternas valmöjligheter. Samtidigt byggs internationella broar på ett pedagogiskt meningsfullt sätt.
Digisprångpengar till kandidatprogrammet i samhällsvetenskaper

Kandidatprogrammet i samhällsvetenskaper vid Svenska social- och kommunalhögskolan beviljades 65 000 euro i digisprångpengar. Medlen ska användas för att utveckla digitala kurser, främst inom ämnet socialt arbete, i samarbete med Öppna universitetet.

Till att börja med ska kurserna ”Introduktion till socialt arbete” och ”Forskning i socialt arbete” utvecklas på ett pedagogiskt meningsfullt sätt med hjälp av digitala verktyg. Samtidigt utvecklas samarbetet med Öppna universitetet så att kurserna kan fungera som en del av antagningen av nya studenter i framtiden.

Kandidatprogrammet i samhällsvetenskaper har på kandidatnivå riksansvar för utbildning i socialt arbete på svenska. Därför har Soc&kom erbjudit delar av utbildningen parallellt i Vasa. Med digisprångpengarna kan denna möjlighet att avlägga kurser på distans utvecklas.

Kurserna ska i högre grad utnyttja nätpedagogiska verktyg som ger möjlighet till interaktion mellan studenter i Helsingfors och Vasa, t.ex. i form av diskussioner i realtid och grupparbeten. Detta kan exempelvis göras med hjälp av filmsekvenser och podcasts. Genom att använda sociala medier i undervisningen kan man också samtidigt skapa större synlighet för pågående samhällsvetenskaplig forskning.