Ansökningstiden till den första tvåspråkiga specialiseringsutbildningen för socialarbetare börjar
Den nya tvåspråkiga specialiseringsutbildningen är inom socialt arbete med barn, unga och familjer och ansökningstiden pågår 24.8–24.9.2018.