Ansökningstiden till den första tvåspråkiga specialiseringsutbildningen för socialarbetare börjar

Den nya tvåspråkiga specialiseringsutbildningen är inom socialt arbete med barn, unga och familjer och ansökningstiden pågår 24.8–24.9.2018.
Specialiseringsutbildning inom social arbete med barn, unga och familjer

Specialiseringsutbildningen (70 sp.) är riktad till socialarbetare som har ett intresse av att förstärka och fördjupa sitt kunnande inom sitt eget arbetsfält. Utbildningen kan genomföras på drygt två år vid sidan av arbetet.

Utbildningen börjar i början av år 2019 och den elektroniska ansökningen pågår 24.8–24.9.2018. Mer information om utbildningens målsättningar och innehåll, antagningskriterier och själva ansökningen finns på SOSNET:s sidor:
Ansökning till specialiseringsutbildning inom socialt arbete med barn, unga och familjer

Mer information

Förfrågningar riktas i första hand till:
Planerare Sanna Lähteinen
fornamn.efternamn@ulapland.fi

Information på svenska:
Universitetslärare Stina Sjöblom
fornamn.efternamn@helsinki.fi