Om projektet

SAGA är ett forsknings- och utvecklingsprojekt som strävar till att stödja barns socioemotionella utveckling. Med socioemotionell utveckling menas bl.a. barnets växande förmåga att förstå, namnge och reglera egna känslor och beteenden samt förmågan att tolka andras känslor och hjälpa andra. Barns socioemotionella förmåga är relaterad till språkutvecklingen och samspelet med vårdnadshavaren.
Syfte

SAGA strävar till att stödja barns socioemotionella utveckling hos barn i ålder 3–5 år genom högläsningsstunder och mentaliserande dialoger. Då en vuxen för en mentaliserande dialog med barnen ökar det barnets intresse och förståelse för sin egen och andras inre verklighet, och barnet lär sig sätta ord på och bättre förstå känslor, tankar och intentioner hos sig själv och andra. Förutom att stödja barns utveckling strävar SAGA-projektet att dessutom stödja personal inom småbarnspedagogiken att utvecklas professionellt. Vår forskning om SAGA-modellen visar att mentaliserande dialoger vid högläsning kan:  

  • stärka barns socioemotionella utveckling och prosociala beteende 
  • lätt integreras med verksamheten inom småbarnspedagogiken 

Forskning pågår om hur modellen fungerat ur personalens synvinkel och om den kan stödja personal inom småbarnspedagogiken till mentaliserande samverkan med barnen.  

Samarbete och finansiering

SAGA samarbetade med kommunala daghem i Södra Finland. SAGA har också samarbetat med CREDU-projektet.

Projektet är finansierat av Svenska Kulturfonden.