Utbildningar

Inom ramen för projektet utarbetar vi en SAGA-utbildning avsedd särskilt för personal som jobbar inom småbarnspedagogiken. Det kommer senare att vara möjligt att anmäla sig till utbildningen via denna sida. Utbildningarna ordnas på svenska och finska.
Målgrupp

Utbildningen lämpar sig för personal inom småbarnspedagogiken och förskola, men passar också för personer som jobbar inom eftermiddagsverksamhet eller har sagostunder på bibliotek. 

Innehåll

SAGA-utbildningen består av två dagar. Utbildningen tar 3 x 45 minuter / utbildningsdag.

Dag 1 är mer teoriinriktad och behandlar bl.a. följande teman:

  • Barns socioemotionella utveckling
  • Självkontroll och självreglering
  • Hur man kan stöda barns socioemotionella utveckling inom småbarnspedagogiken

Dag 2 går in på mentalisering och dialogbaserat läsande för barn och hur SAGA-modellen fungerar i praktiken. Under utbildningen jobbar vi också tillsammans med en saga. 

Anmälning

Vi informerar senare på webbsidan när det är möjligt att anmäla sig till SAGA-utbildningen.