Hur fungerar SAGA-modellen?

SAGA-modellen går ut på att hålla lässtunder tillsammans med 3–5-åriga barn och föra mentaliserande dialoger med hjälp av dialogkort. Modellen kan tillämpas såväl på daghemmet som hemma och kan modifieras enligt behov. Principen är den samma: att genom SAGA-stunder läsa tillsammans och uppmuntra barnen till att tänka på och reflektera över känslor, tankar och intentioner som sagofigurerna kan ha.

Projektet stöder sig på internationell forskning gällande sagors och känslospråkets

betydelse för barns socioemotionella och språkliga utveckling. I forskningsskedet såg SAGA-modellen ut så här:

 • Vi ordnade föräldrakvällar där vi berättade om SAGA-modellen och betydelsen av att läsa högt för barn och diskutera det man läser. 
 • Vi valde ut 15–20 böcker och berättelser lämpliga för 3–5-åriga barn
 • Vi skapade dialogkort för böckerna. Dialogkorten innehåller frågor vars syfte är att stimulera barnens funderingar kring känslor, tankar och intentioner som karaktärerna i berättelserna kan ha.
 • Vi ordnade SAGA-utbildningar. Personalen i de deltagande daghemmen fick utbildning i att föra dialoger med barnen, samt i ett reflektivt arbetssätt, mentaliseringsteori och teorin kring socioemotionell utveckling hos barn.
 • Daghemmen höll SAGA-stunder i små grupper under 10–12 veckors tid. Personalen läste sagor och diskuterade med barnen med stöd av dialogkorten.
 • Varje barn fick delta i SAGA-stunderna tre gånger i veckan.
 • Under interventionen ordnade vi två workshoppar där personalen fick komma med tankar och frågor samt fick handledning i modellen om de så önskade. 

För er som håller SAGA-stunder på dagis: 

 • Anmäl er gärna till en SAGA-utbildning 
 • Välj ut böcker, till exempel de böcker som användes i projektet 
 • Ladda ner dialogkorten. Ni kan också skapa egna dialogkort.  
 • Vi rekommenderar att ni håller SAGA-stunderna åtminstone 5–6 veckor i rad, men ni får gärna fortsätta längre. Under projektet fortsatte de i 10–12 veckor.  
 • Håll SAGA-stunderna i små grupper på max 7 barn, gärna färre. På så sätt får alla en möjlighet att komma till tals.  
 • Vi rekommenderar att varje barn deltar i SAGA-stunder minst tre gånger per vecka. Detta gav resultat i projektet. SAGA-stundernas längd brukar vara kring 15–20 minuter.  
 • Ni kan också använda känslokort (t.ex. Nallekort) som stöd för att hjälpa barnen känna igen olika känslor 
 • Ni kan läsa samma bok flera gånger eller läsa en ny vid varje stund. Det går också bra att dela upp boken i mindre avsnitt.  
 • Gör SAGA-stunderna till en egen aktivitet, i stället för att läsa t.ex. i samband med dagvilan.  

För er som läser hemma med barnen så går det lätt att välja bland våra bokförslag och få inspiration till diskussioner med barnen från våra dialogkort. 

 • I början kan det vara lättare att ta en bok som redan har ett tillhörande dialogkort. På så sätt får ni en uppfattning om hurudana frågor man kan ställa och kommer in i modellen.
 • Det går också bra att välja andra böcker: en bok från våra övriga boktips, en bok ni redan har hemma eller barnets favoritbok.
 • Ni kan också ta modell från dialogkorten och komma på egna frågor, till exempel om hur en karaktär känner sig i en viss situation. 
 • Då ni läser kan ni läsa igenom hela boken och sedan diskutera. Ni kan också pausa efter en eller flera sidor och fundera kring en fråga. Ni kan stanna upp vid svåra ord och fundera på vad de betyder. Barnen kanske också ställer frågor, och då kan ni fundera tillsammans. Det finns ofta många möjliga tankar eller känslor som karaktären i berättelsen kan ha.  
 • Hur ni läser kan variera beroende på barnets ålder och bokens längd.
 • Vi rekommenderar att ni har SAGA-stunder så ofta som möjligt - högläsning stöder barns utveckling på många sätt!