Tidtabell 2021-2022

Februari/Mars/April

 • Planering och datainsamling
 • Enkätundersökning/lärarstudenter och nyutexaminerade lärare
 • Intervjuer med nyutexaminerade lärare
 • Intervjuer med skolans ledarskap

Maj/Juni/Juli

 • Analys av datamaterial =>
 • Enkätanalys och analys av intervjuer i Finland och Estland

Augusti/September/Oktober

 • Resultat presenteras i skolor, inom lärarutbildningen och i andra relevanta sammanhang
 • Pro Gradu skribenterna som startade våren 2021 analyserar sitt material
 • Två nya Pro Gradu studenter välkomnades i SAMS

November/December

 • Datamaterialet analyseras

2022

Vårterminen

 • Den första vetenskapliga artikeln skickas in för referentgranskning
 • Resultat av den första vetenskapliga artikeln presenteras på internationella konferenser i april och maj
 • Tre Pro Gradu avhandlingar blir fädiga och publiceras
 • SAMS- resultat presenteras av Pro Gradu forskare på svenskspråkiga kurser
 • SAMS-resultat presenteras inom ramen för pågående praktikhandledarutbildning
 • Material som utarbetats inom SAMS-projektet används för digital resursplattform för praktikhandledare (plattformen publiceras ht 2022)