Team

Inom projektet jobbar de pedagogiska universitetslektorerna Åsa Mickwitz och Heini Lehtonen samt professorn i universitetspedagogik Auli Toom. Projektet har också en heltidsanställd post doc-forskare – Dragana Cvetanovic.
Åsa Mickwitz

FD Åsa Mickwitz jobbar som pedagogisk universitetslektor vid HYPE, Centret för universitetspedagogisk forskning. Hon doktorerade inom lingvistik 2010, och har därefter undervisat i akademiskt skrivande och retorik. Hennes forskningsintressen är främst skrivpedagogik, autonomt lärande och akademiska emotioner.

Forskarprofil

Heini Lehtonen

Heini Lehtonen, FD, jobbar som universitetspedagogisk lektor vid Centret för universitetspedagogik (HYPE), vid Helsingfors universitet. Hennes expertområden är bl.a. sociolingvistik, språklig diversitet och språkförändring samt språkundervisning och språkinlärning i både i grundskolan och inom högre utbildning och undervisning. I sin forskning är hon intresserad av språkkunskaper och språklig medvetenhet, språkattityder och -ideologier, samt flerspråkighet och mångetnicitet bland unga.

Forskarprofil

Dragana Cvetanovic

FM Dragana Cvetanović jobbar som forskare på projektet PEDAMO och vid HYPE, Centret för universitetspedagogisk forskning vid Helsingfors universitet. Hennes akademisk bakgrund är inom sociolingvistik och i hennes kommande doktorsavhandling undersöker hon frågor som gäller språk, identitet och (språklig) diversitet. 

Forskarprofil

Auli Toom

Auli Toom, FD, professor i universitetspedagogik arbetar som direktör för centret för universitetspedagogik (HYPE) vid Helsingfors universitet. Auli är också ledare för doktorandprogrammet PsyCo (Psychology, Learning and Communication). Hon är adjungerad professor vid Östra Finlands universitet samt gästprofessor vid Tartu universitet i Estland. Hennes forskning fokuserar bl.a. på lärares kunskaper, handlingsberedskap och utbildning. Hon intresserar sig också för hur studenter arbetar med att bygga upp kunskap och globala kompetenser, samt för pedagogik och digital teknologi som stöder lärande på olika utbildningsnivåer. Hon leder ensam och i samarbete med andra, flera forskningsprojekt. Hon sitter med i redaktioner vid ett flertal vetenskapliga journaler samt har fungerat som referentgranskare för många journaler, konferenser och böcker.

Forskarprofil