Pedagogik och språklig diversitet i tvåspråkiga examina

PEDAMO är ett treårigt forskningsprojekt (2019–2021) vid pedagogiska fakulteten som finansieras av Svenska kulturfonden, som en del av det omfattande Hallå-projektet. Syftet med PEDAMO-projektet är att analysera och utveckla undervisningen och språkkompetensen på finska och svenska inom de s.k. Tvex-studierna, dvs. de de tvåspråkiga kandidatprogrammen. Målet är dels att utarbeta en pedagogisk praxis för undervisning av flerspråkiga studentgrupper och dels att utreda tvex-studenternas motivation, engagemang samt stödja studenternas självreglering. Ett annat syfte är att utreda hur man kan öka studenternas språkliga kompetens och hur de kan lära sig att utnyttja sina språkliga resurser.

PEDAMO
Tvex-studier i praktiken och i forskningen

Hur studerar man inom Tvex – vad tänker lärarna och studenterna om undervisningen? Hur ser forskarna på Tvex-utbildningen? I video-snuttarna berättar Tvex-studenter, Tvex-lärare och forskare inom projektet om fördelarna med att studera på två språk, hur undervisningen är uppbyggd samt varför det är viktigt att forska i språklig diversitet och flerspråkighet.