Forskning

Helsingfors universitet har på olika sätt försökt utveckla och främja flerspråkigheten bland studenterna.

Ett exempel är tvåspråkiga examina (TvEx) som erbjudits både svensk- och finskspråkiga studenter vid HU sedan 2000.

En tvåspråkig examen innebär att studenterna avlägger minst en tredjedel av sina studier på finska, en tredjedel på svenska och en tredjedel på valfritt språk. I dagens läge erbjuds TvEx-studier inom biologi, fysik, kemi, lantbruksvetenskaper, miljövetenskaper, miljö- och livsmedelsekonomi, molekylära biovetenskaper samt inom utbildningsprogrammet för rättsnotarie.

TvEx-projektet har på många sätt visat sig vara en lyckad satsning – antalet studenter som anmält sig till TvEx-studier år 2010–2017 är 542. Konceptet har också fått positiv respons av studenterna.

Det finns dock också utmaningar med TvEx. En utmaning är att kunskaperna i svenska hos finskspråkiga studenter inte alltid är på en tillräckligt hög nivå för att de ska kunna avlägga en TvEx-examen. Det finns också en rädsla bland studenterna för att det är för tungt och arbetskrävande att studera på ett språk som inte är ens modersmål.