Historia

Promotionen i sin helhet räcker tre dagar och är den akademiska världens finaste fest. Här firar doktorerna sina examina. Endast de doktorer som deltar i promotionen får av sin fakultet rätt att använda de akademiska insignierna, det vill säga doktorshatten och doktorsvärjan.
Promotionen har långa anor

Promotionen är en högtidlig avslutning på universitetsstudierna. Promotionstraditionen vid Helsingfors universitet är gammal, den första promotionen ordnades nämligen redan år 1643. Vid promotionen firas juridiska prestationer, men den är också en nationell fest. Vid den juridiska fakultetens promotion promoveras inte magistrar, såsom vid de flesta andra fakulteter.

Den promotion som ordnas år 2023 är den elfte i ordningen av promotioner inom juridik i Finland. Den första juridiska doktorspromotionen ordnades redan år 1650. Promotor var universitetets dåvarande kansler, greve Per Brahe, och det fanns endast två promovender. Sedan dess har den juridiska fakulteten organiserat promotioner mycket sporadiskt, även om takten har ökat avsevärt under de senaste decennierna. Den senaste promotionen vid juridiska fakulteten ägde rum år 2017.

Doktorshatt

Doktorshattar vid Helsingfors universitets juridiska fakultet är mörkröda. Hattens framsida är dekorerad med fakultetens emblem, som består av en krans med ett korsat svärd och en edsstav.

Nya doktorander skaffar själva sin doktorshatt för detta tillfälle, emedan hedersdoktorerna får sin hatt av fakulteten. Alla andra som redan har en doktorshatt, inklusive jubeldoktorer, följeslagare och gäster, bär sin egen hatt, oavsett färg och emblem. Doktorshatten bör beställas i god tid (3 mån) på grund av stor efterfrågan. Universitetet har inga lånehattar, men du kan kanske låna en av en kollega (hatten måste vara i rätt storlek och hållas på huvudet). Du kan också försöka hitta en hatt i Facebookgruppen "Promootiot kierrättää".

Doktorshatten och -värjan ska tas med till den obligatoriska övningen torsdagen den 15 juni 2023. Hatten och värjan lämnas sedan på universitetet för promotionen nästa dag. Alla måste tydligt märka sin egen hatt och värja (inklusive lånevärjan)!

Doktorsgästerna bär sin doktorshatt till festsalen på sin vänstra arm och sätter den på sitt huvud då promotorn sätter sin hatt på sitt huvud.

Doktorsvärjan

I Finland används statens enda officiella civilvärja som doktorsvärja. Värjan är formgiven av Akseli Gallén-Kallela. Som doktorsvärja får man inte använda militära värjor, utländska doktorsvärjor eller andra värjor. Värjan ska ha Helsingfors universitets emblem och namngravering.

Värjan fästs vid byxornas/klänningens midja med en knapp, en ögla, eller ett speciellt bälte. För doktorsvärjan kan du antingen sy en knapp eller ögla på dina byxor eller aftonklänning (på vänster sida) eller använda ett speciellt värjebälte. Knappen eller öglan måste vara svart; materialet är valfritt. På en aftonklänning är ett bra alternativ att fästa värjan med ett svart sidenband som går över axeln eller ett bälte som döljs under klänningen. I det senare fallet måste det finnas en öppning för bältet i den vänstra sidsömmen.

Doktorer som promoverats tidigare bär inte värja. Vid denna promotion bärs värja endast av dem som invigs till doktorer (promovenderna, hedersdoktorerna och jubeldoktorerna) samt promotorn, ceremonimästaren och övermarskalken. Värjorna bärs vid promotionsprocessionen och i Domkyrkan/Nationalbiblioteket, men ingår inte i kvällsbanketten (kan lämnas i garderoben).

Lånevärjor finns att få av universitetet. 

Glossarium

Ceremonimästare

Ceremonimästaren får uttryckligen styra ceremonierna, dvs. ta hand om promotionsaktens och andra evenemangenss ceremoniella flyt.

Hedersdoktor

Under promotionen viger fakulteten även hedersdoktorer. Fakulteten kan tilldela titeln av hedersdoktor åt vem som helst som avses vara tillräckligt välmeriterad, oavsett vilken utbildningsbakgrund denna person har.

Jubeldoktor

De doktorer som vigdes vid promotionen eller för 50 år sedan, promoveras till jubeldoktorer.

Marskalker

Marskalkerna är unga studeranden, och  fungerar som ceremonimästaren och övermarskalkens hjälpredor. För marskalkernas uppgifter ingår exempelvis att informera gäster samt fungera som hedersvakter. Marskalken igenkommes på grund av sitt marskalksband och sin studentmössa.

Officiant

En person som valts av fakulteten att sköta en särskild uppgift under promotionen. Promotorn, ceremonimästaren och övermarskalken är officianter.

Prima-/primus doktor

Den juris doktor som har skrivit den bästa doktorsavhandlingen kallas prima doktor (kvinna) eller primus doktor (man).

Promotionskommittén

För promotionsarrangemangen ansvarar en kommitté.

Promotor

Promotorn promoverar, dvs. viger, promovenderna till sina akademiska grader vid promotionsakten och är promotionens högsta officiant.

Promovend

En magister eller doktor som promoveras till sin examensgrad vid promotionen.

Svärdsslipare / svärdssliperska

Doktorpromovendens följeslagare. Trots titeln behöver följeslagaren inte slipa doktorsvärjan.

Ultima-/ultimus doktor

Den juris doktor som har skrivit den näst bästa doktorsavhandlingen kallas ultima doktor (kvinna) eller ultimus doktor (man).

Övermarskalk

Övermarskalken tar hand om tillställningarnas flyt i promotionen tillsammans med ceremonimästaren och fungerar som ledare för promotionens marskalker.