Anmälan

Anmälan som doktorpromovend är möjlig fram till 30.4.2023. 
Kostnader och deltagaralternativ

Man kan välja bland två alternativ för att delta i promotionen. Man kan antingen delta i alla tillställningar (285 euro) eller enbart i akten och aktövningen (100 euro). Det kombinerade priset för  promovend och avec är 2 x 285 euro, totalt 570 euro. Varje doktorpromovend måste anmäla sig separat. Om avecen inte själv är promovend kan hen anmäla sig på samma anmälningsblankett. 

Promotionen är en fullständigt unik fest. Den är ett unikt sätt att fira den erhållna examen och att en livsfas tagit slut. Deltagaravgifterna täcker mindre än hälften av alla kostnaderna för promotionen eftersom fakulteten understöder promotionen med en avsevärd summa.   

Om promovenden deltar i alla tillställningar, innehåller priset följande: 

 • promotionsakten, promotionsmatrikeln, professionell video och bilder av evenemanget
 • supékort för svärdslipningsmiddag på Restaurang Sipuli
 • supékort för promotionsmiddag på Hilton Kalastajatorppa
 • promotionsseglats och lunch
 • en promotionpublikation till minne av evenemanget (som publiceras efter promotionen).

Det är gratis för avecen att medverka i promotionsakten. Om avecen deltar i alla tillställningar ingår följande i priset:

 • supékort för svärdslipningsmiddag på Restaurang Sipuli
 • supékort för promotionsmiddag på Hilton Kalastajatorppa
 • promotionsseglats och lunch

Det är även möjligt att delta i promotionen som frånvarande (absens). Då får promovenden sitt namn och sina uppgifter i promotionsmatrikeln samt rätten att använda sina akademiska insignier. Promotionsavgiften är 100 euro även för den som deltar som frånvarande. Avgiften inkluderar matrikeln. 

Anmälan är nu öppen

Promotionens anmälan är nu öppen. Vi beklagar förseningen.

 • I Helsingfors universitets juridiska fakultetens promotion 2023 kan alla personer delta som har avlagt sina doktorsexamen vid juridiska fakulteten som utexamineras senast 23.4.2023, och som tidigare inte promoverats vid fakultetens promotion. Man kan inte vara promovend för samma examen två gånger. Också promovendernas avec kan delta i promotionen.
 • Anmälan är bindande och betalning sker omgående.
 • När du anmäler dig, vänligen ange även din avec. Om det behövs, du kan också ange din avec senare (inom tidsfristen för registrering).
Det finns två steg i anmälningsprocessen
Avbokningsregler

Anmälan som doktorspromovend är möjlig fram till 30.4.2023. 

Anmälan är bindande och betalning sker omgående. Genom att registrera dig godkänner du avbokningsreglerna för evenemanget. Betalning kan göras med kreditkort, telefon (MobilePay, Siirto) eller via finska bankers onlinebetalningstjänst. 

Du kan avboka ditt deltagande i promotionen fram till den 12 maj 2023 så att din rätt att delta i promotionen kvarstår vid ett senare tillfälle. Avbokningsgränsen beror på utskriften av matrikeln - ditt namn kan endast anges på matrikeln en gång. Skäl för avbokning behöver inte anges. Vid återbetalning debiteras en hanteringsavgift på 50 EUR. Anmäl avbokningen till oik-promootio@helsinki.fi.