Karriär och arbetsliv

Medicinska fakultetens magisterprogram för utveckling av hälsovården utbildar experter som kan verka i en mångprofessionell verksamhetsmiljö. Du kan tillämpa dina kunskaper inom olika planerings-, utvecklings-, forsknings- och ledningsuppgifter.
Karriärservicen

Studierna är en del av din karriär. Karriärplanering ingår i alla examina vid Helsingfors universitet. Karriärservicen och ditt utbildningsprogram stöder dig på din karriärväg i samband med dina studier och genom separata tjänster.

Karriärservicen stöder dig från ditt första studieår fram till ett år efter avlagd examen.

Karriärservicen

  • erbjuder karriärvägledning och stöd för arbetssökning
  • ordnar infomöten, workshoppar och arbetslivsevenemang
  • förmedlar arbets- och praktikplatser som lämpar sig för studenter
  • delar ut universitetets praktikstöd och
  • möjliggör gruppmentorskapsprogram.

Bekanta dig med karriärservicens utbud i Instruktioner för studerande, under Arbete och karriär samt under Praktik.

Helsingfors universitets alumner

Våra alumner är alla de som har avlagt en examen eller varit utbytesstuderande eller anställda vid Helsingfors universitet.  Det finns nästan 200 000 alumner från Helsingfors universitet runt om i världen, och av dem deltar redan 30 000 personer i vår alumnverksamhet.

Läs mer om Helsingfors universitets alumner och deras verksamhet.

Hitta Helsingfors universitets alumner på Linkedin.

Lär dig mer om Helsingfors universitets alumnförening.