Situationen med koronavirus vid Universitetsmuseum

Helsingfors universitet har utlyst undantagssituation 12.3.2020 på grund av situationen med koronavirus.

Till följd av situationen med koronavirus är Universitetsmuseets huvudutställning stängt tills vidare. Vi ska också ha vår julpaus snart och vi ska anmäla senare när vi öppnar igen. Helsingfors observatoriet och Ritsalen är också stängda.

Si­tu­a­tio­nen med co­ro­na­vi­ru­set vid Helsing­fors universitet.

Nyhet uppdaterad: 27.11.2020 kl 19.05