Ritsal

Helsingfors universitets legendariska Ritsal öppnades hösten 2018 som en del av Helsingfors universitetsmuseum! Verksamheten i Ritsalen som varit stängd sedan 2016 startade igen med såväl kurser för studerande vid Helsingfors universitet som evenemang för den stora allmänheten.

Helsingfors universitets Ritsal har en historia med rötter i 1700-talet. Ritsalen är den äldsta offentliga läroanstalten som erbjuder konstundervisning i Finland och fram till medlet av 1800-talet var den enda i sitt slag i Finland.

År 1956 flyttade Ritsalen efter olika skeden till översta våningen i universitetsbyggnaden Porthania, där den fortsättningsvis finns på adressen Universitetsgatan 3, Porthania, 7. vån.

Ritsalens kurser under hösttermin 2020 har planerats enligt avstånds- och hygienregler. Timplanen bevaras utan förändringar, men antalet av deltagare begränsas till högst 10 personer.  Vi har kurser för studenter och forskarstuderande vid Helsingfors universitet,  men också kurser som är öppna till alla. Anmälningen till hösttermins kurser börjas tisdagen den 1.9.2020 kl. 10.

Om situationen med coronavirus blir värre, förändringar i undervisningsprogrammet är möjliga. Ritsalens verksamhet överensstämmer med universitets offentliga riktlinjer och statsrådets officiella instruktioner. Vi informerar omedelbart om kursplaner förändras på grund av pandemin.

Förfrågningar: 
vappu.rossi@helsinki.fi
050 448 8766 (Vappu Rossi).