Ritsal

Helsingfors universitets legendariska Ritsal öppnades hösten 2018 som en del av Helsingfors universitetsmuseum! Verksamheten i Ritsalen som varit stängd sedan 2016 startade igen med såväl kurser för studerande vid Helsingfors universitet som evenemang för den stora allmänheten.

Helsingfors universitets Ritsal har en historia med rötter i 1700-talet. Ritsalen är den äldsta offentliga läroanstalten som erbjuder konstundervisning i Finland och fram till medlet av 1800-talet var den enda i sitt slag i Finland.

År 1956 flyttade Ritsalen efter olika skeden till översta våningen i universitetsbyggnaden Porthania, där den fortsättningsvis finns på adressen Universitetsgatan 3, Porthania, 7. vån.

OBS! Helsingfors universitetet har utlyst undantagssituation. Alla publika evenemang, inklusive Ritsalens öppna kvällskurser och Ritsalens klassiker II, avbryts. 

Förfrågningar: 
vappu.rossi@helsinki.fi ELLER piirustussali@helsinki.fi
050 448 8766 (Vappu Rossi).