Rättstatscentrum

I en rättsstat är lagen densamma för alla. Vi arbetar för att frihet, stabilitet och välstånd ska bli möjliga för alla människor på ett hållbart sätt. Vi samlar ihop toppexpertis inom branschen, producerar information och främjar rättsstatsutvecklingen med hjälp av olika projekt, särskilt i utvecklingsländer. Syftet med Rättstatscentrum är att göra den kompetens och erfarenhet i rättsstatsfrågor som finns i Finland tillgänglig för utländska aktörer som behöver den, såsom nationella myndigheter och institutioner i olika länder, universitet och andra utbildningsenheter, internationella eller nationella organisationer samt andra relevanta nationella och internationella aktörer. Rättsstatsprincipen är ingen åsiktsfråga.

Nyheter