VAKAVA-provet
Det skriftliga VAKAVA-provet ordnas 27.5.2022 kl. 9.00–12.00. Försenade sökande kan INTE i provet.

VAKAVA-provet ordnas i ett digitalt urvalsprovssystem. Du ska ha med dig ett giltigt identitetsbevis och en egen bärbar dator som du deltar i provet med. Du kan inte delta i urvalsprovet utan en bärbar dator och ett identitetsbevis.
An­vis­ning­ar för prov­da­gen

VAKAVA-provet ordnas som övervakade provtillfällen i lokaler som bestäms av universitetet.

Urvalsprovet är ett elektroniskt prov som den sökande utför på sin egen bärbara dator. 

Närmare anvisningar för VAKAVA-provet våren 2022 publiceras på sidan under våren.

Ma­te­ri­al för VA­KA­VA-pro­vet

I VAKAVA-provet finns ingen bok som ska läsas på förhand. 

I provet bedöms de akademiska studiefärdigheter som behövs för pedagogiska studier. VAKAVA-provet består av flervalsuppgifter.

Se prov från tidigare år →

 

Vad ska man ta med sig till di­gi­tal ur­vals­pro­vet?
An­vis­ning­ar för hur du tar dig till pro­vet