VAKAVA-provet
Det skriftliga VAKAVA-provet ordnas 26.5.2023 kl. 9.00–12.00. Försenade sökande kan INTE delta i provet.

VAKAVA-provet ordnas i ett digitalt urvalsprovssystem. Du ska ha med dig ett giltigt identitetsbevis och en egen bärbar dator som du deltar i provet med. Du kan inte delta i urvalsprovet utan en bärbar dator och ett identitetsbevis.
An­vis­ning­ar för prov­da­gen

VAKAVA-provet ordnas som övervakade provtillfällen i lokaler som bestäms av universitetet.

Urvalsprovet är ett elektroniskt prov som den sökande utför på sin egen bärbara dator. 

Närmare anvisningar för VAKAVA-provet våren 2023 publiceras på sidan under våren.

Närmare anvisningar för VAKAVA-provet våren 2023 publiceras på sidan under våren.

Ta med dig till provet:

 • Identitetsbevis
  • pass,
  • finländskt körkort,
  • bildförsett identitetskort som utfärdats av polisen och
  • bildförsett id-kort som utfärdats inom EU eller ESS.

Ett föråldrat pass eller identitetskort duger också om giltighetstiden löpt ut för högst ett år sedan. Du måste dock kunna identifieras på bilden.

 • Bärbar dator och strömkabel.
 • Identifieraren (QR-kod).
 •  

 

Du kan ta med dig till provet:

 • Skrivredskap (blyertspenna eller stiftpenna, vässare, radergummi, linjal) för anteckningar
 • Munskydd (reservmasker i transparent påse)
 • En dryckesflaska med kork (flaskan får inte innehålla kaffe eller energidryck)
 • Små matsäckar med transparent omslag om du behöver äta under provet. Ätandet ska ske så att du inte tar av dig munskyddet från ansiktet onödigt länge. Undvik starkt doftande eller allergiframkallande mat.
 • Separat trådbunden mus och tangentbord. OBS! Det är förbjudet att använda trådlös utrustning.
 • Läkemedel som eventuellt behövs under provet. Medicinerna ska avlägsnas från originalförpackningarna, med undantag av tryckförpackningar. Visa medicinerna för övervakaren när du kommer in i salen.
 • Öronproppar för engångsbruk. Observera att du då eventuellt inte hör de tilläggsanvisningar som ges i provet.
 • Skyddsvisir, engångshandskar och handsprit i en liten transparent flaska. 

 

Under provet är det förbjudet att ha med och använda andra tillbehör än de som nämns i listan. Förbjudna är till exempel följande:

 • Egen klocka (oavsett om det är en smartklocka eller ett vanligt armbandsur). Du ser den återstående provtiden i provsystemet.
 • Snus och tuggummi.
 • Egna näsdukar. Det finns näsdukar i provsalarna.
 • I urvalsprovet får man inte använda färgpennor eller överstrykningspennor.
Ma­te­ri­al för VA­KA­VA-pro­vet

I VAKAVA-provet finns ingen bok som ska läsas på förhand. 

I provet bedöms de akademiska studiefärdigheter som behövs för pedagogiska studier. VAKAVA-provet består av flervalsuppgifter.

Se prov från tidigare år →

 

Di­gi­tal ur­vals­pro­vet

För urvalsprovet skapas en individuell identifierare för de sökande. Du behöver identifieraren när du ska registrera dig på urvalsprovsdagen. Identifieraren innehåller en QR-kod och information om tid och exakt plats för urvalsprovet. Länken till identifieraren skickas till dig per SMS och e-post senast en vecka före provet .

Vi använder de kontaktuppgifter som du har angett på din ansökningsblankett. Du ska ta med identifieraren till urvalsprovstillfället, så bered dig på att visa identifieraren du har fått antingen på telefonens skärm eller som utskriven på papper. Länken till identifieraren hittar du också i din egen ansökan i tjänsten Min Studieinfo senast en vecka före provet.

Läs anvisningar för att använda Vallu-tjänsten på universitetens gemensamma webbplats Yliopistovalinnat.fi.

Urvalsprovet är ett elektroniskt prov som den sökande utför på sin egen bärbara dator. Du kan inte delta i urvalsprovet utan en bärbar dator. Urvalsprovet utförs i universitetets trådlösa nätverk. 

Läs anvisningar för att använda Vallu-tjänsten på universitetens gemensamma webbplats Yliopistovalinnat.fi.

 

I urvalsprovet finnas material i pdf-format. Du får endast öppna materialet i webbläsaren.

 • Om din webbläsare erbjuder möjligheten att söka text från en pdf-fil, kan du använda dig av denna möjlighet. Sökfunktionen kan fungera t.ex. med tangentkombinationen Ctrl+F eller Cmd+F. Sökfunktionen hittar inte nödvändigtvis all text, t.ex. sådan som är i bildformat.
 • Medan provet pågar får du endast öppna urvalsprovssystemet, samt de sedarata pdf-filer med textmaterial som är länkat från systemet. Det är tillåtet att ha fliken som öppnats i ett separat fönster invid frågorna.
An­vis­ning­ar för hur du tar dig till pro­vet

Du kan delta i urvalsprovet endast på den ort som du har valt som provplats på ansökningsblanketten. Kom i tid till urvalsprovsplatsen. Försenade sökande tas inte till provet.