VAKAVA-provet

24.5.2024 kl. 9.00–12.00

Försenade sökande kan INTE delta i provet.
VAKAVA-provet 2024

VAKAVA-provet 2024 utan rätta svar

Ge feedback om VAKAVA-provet

An­vis­ning­ar för prov­da­gen

VAKAVA-provet ordnas som övervakade provtillfällen i lokaler som bestäms av universitetet. Du kan delta i urvalsprovet endast på den ort som du har valt som provplats på ansökningsblanketten. 

Urvalsprovet är ett elektroniskt prov som den sökande utför på sin egen bärbara dator. Du ska ha med dig ett godkända identitetsbevis och en egen bärbar dator som du deltar i provet med. Du kan inte delta i urvalsprovet utan ett godkända identitetsbevis och en bärbar dator.

Läs anvisningarna för deltagande i urvalsprovet noggrant på sidan Anvisningar för det digitala urvalsprovet – Vallu-tjänsten för urvalsprov (på webbplatsen universitetsantagning.fi).

Ma­te­ri­al för VA­KA­VA-pro­vet

VAKAVA-provet bedömer akademiska studiefärdigheter som behövs i den pedagogiska utbildningen. Provet består av flervalsuppgifter. Provet är baserat på material som delas ut vid provtillfället, och inget förberedande material finns.

Se prov från tidigare år →

 

An­vis­ning­ar för hur du tar dig till pro­vet

Du kan delta i urvalsprovet endast på den ort som du har valt som provplats på ansökningsblanketten. Kom i tid till urvalsprovsplatsen. Försenade sökande tas inte till provet.

Du hittar information om din provplats per e-post och sms i den identifierare som skickats till dig. Indentifieraren skickas cirka en vecka före urvalsprovet.