Organisation

Lärarutbildningsforumet består av medlemmar som universitet, yrkeshögskolor, övningsskolor och berörda grupper har nominerat. Verksamheten samordnas av en koordinationsavdelning som består av ordföranden, vice ordförandena, ordförandena i underavdelningar och de akademiska koordinatörerna i forumet. Representanter av berörda grupper tillhör till arbetsutskottet.
Koordinationsavdelning
Ordförande Auli Toom

Ordföranden till Lärarutbildningsforumet under mandatperioden 2024–2027 är professor Auli Toom. Professor Toom är prodekanus med ansvar för forskningen i pedagogiska fakulteten vid Helsingfors universitet. Hon är även chef vid Centret för universitetspedagogik.

Akademiska koordinatör Katri Kleemola

Pedagogie doktor, universitetslektor Katri Kleemola är forumets akademiska koordinatör.

Kontakta Katri genom e-post gällande Lärarutbildningsforumets verksamhet.

Vice ordförande
Ordförande i underavdelningar
  • docent Anu Warinowski (Åbo universitet): Avdelning 1, Attraktionskraft och hållkraft med förutsägelse och antagning av studerande
  • professor Kirsi Pyhältö (Helsingfors universitet): Avdelning 2, Utvecklingen av lärarnas kompetens är forskningsbaserad och kontinuerlig 
  • professor Tomi Jaakkola (Tammerfors universitet): Avdelning 3, Lärarutbildning och lärarnas kontinuerliga lärande förstärks med samarbete och nätverk 
  • professor Laura Hirsto (Östra Finlands universitet): Avdelning 4, Med hjälp av kompetent ledarskap till en gemenskap som lär sig och utvecklas
Arbetsutskott

I arbetsutskottet tillhör representanter från Finlands Lärarstuderandes Förbund SOOL, Finlands rektorer, Harre rf  (övningsskolor), Kommunförbundet, undervisnings- och kulturministeriet, Undervisningssektorns Fackorganisation OAJ och Utbildningsstyrelsen.

Internationell delegation

I den internationella delegationen tillhör professor Viv Ellis (Monash University, Australia) och professor A. Lin Goodwin (Boston College, USA).