Mål

Målet för Lärarutbildningsforumets fyraåriga mandatperiod (2024–2027) är att i omfattande samarbete och dialog utveckla lärarutbildningen baserat på forskning och kunskap.

Enligt utvecklingsprogrammet för lärarutbildning, de centrala målen under mandatperioden är

  1. Attraktionskraft och hållkraft med förutsägelse och antagning av studerande
  2. Utvecklingen av lärarnas kompetens är forskningsbaserad och kontinuerlig
  3. Lärarutbildning och lärarnas kontinuerliga lärande förstärks med samarbete och nätverk
  4. Med hjälp av kompetent ledarskap till en gemenskap som lär sig och utvecklas

Åtgärder för att nå målen är:

  • att skapa framtidsscenarion för lärarutbildning genom visionsarbete,
  • att skapa och genomföra ett kvalitetssäkringssystem för lärarutbildning som baserar på forskning,
  • utvecklingsprojekt som baserar på forskning.