Lärarutbildningsforumet inleder sin nya mandatperiod 2024–2027

Målet för Lärarutbildningsforumets nya fyraåriga mandatperiod (2024–2027) är att i omfattande samarbete utveckla lärarutbildningen baserat på forskning och kunskap. Lärarutbildningsforumets verksamhet samordnas av Helsingfors universitet med finansiering från undervisnings- och kulturministeriet.