PROGRAM

De 13:e Nordiska Förmögenhetsrättsdagarna i Helsingfors 8-10.5.2019: Nya trender och bärande principer i den nordiska förmögenhetsrätten

Onsdag 8.5

Konferensrum: Lilla festsalen i Huvudbyggnaden

Ordförande: professor Lena Sisula-Tulokas, Helsingfors universitet

13.00-14.00 Registrering och lätt lunch utanför Lilla festsalen

Tema: Den juridiska metoden i blickfånget

14.00-14.15 Välkomstord / kort översikt över hur våra samarbetsprojekt (Nordbok, nordisk databas, doktorandkurser, lärarutbyte) framskridit

Professor Johan Bärlund, Helsingfors universitet

14.15-15.45 Doktorandpresentationer (doktoranderna presenterar kort sitt ämne och lägger särskild vikt vid metod och rättskällor, 15 min., och därefter följer en diskussion på 15 min.)

- Doktorand Henrik Jorem, Universitetet i Bergen: Beskyttelsen av eiendomsretten i den europeiske menneskerettighetskonvensjonen

- Doktorand Haddis Akbari, Uppsala universitet: Överlåtelse av fast egendom – vilka krav bör ställas på överlåtelseprocessen?

- Doktorand Morten Smedal Nadheim, Universitetet i Oslo: Rettighetskollisjoner i immaterielle formuesgoder

15.45-16.15 Kaffe

16.15-17.45 Doktorandpresentationer

- Doktorand Erik Lidman, Göteborgs universitet: Kontrollägande i aktiebolag

- Doktorand Emilie Yliheljo, Helsingfors universitet: Handel med utsläppsrätter

- Doktorand Jonatan Schytzer, Uppsala universitet: Fordrans uppkomst såsom begrepp i förmögenhetsrätten

18.00-19.00 Keynote: Den nordiska juridiska metoden och rättskälleläran i vårt EU/EES-tidevarv

Kansler emeritus Thomas Wilhelmsson, Helsingfors universitet

19.00-21.00 Universitetets mottagning där universitetets kansler Kaarle Hämeri fungerar som värd, Lärarnas tidningssal, Huvudbyggnaden, gamla sidanTorsdag 9.5

Konferensrum: Lilla festsalen i Huvudbyggnaden

Ordförande: professor Ellen Eftestøl-Wilhelmsson, Helsingfors universitet

Tema: Moral, etik och sunt förnuft i förmögenhetsrätten

09.00-10.45 Vilken roll spelar god sed inom olika branscher idag? (god advokatsed, god sportsmannased, god banksed osv.)

Inledare: professor Hans Petter Graver, Universitetet i Oslo

Kommentatorer: professor Jori Munukka, Stockholms universitet, arbestlivsprofessor Tuomas Lehtinen, Helsingfors universitet och professor Palle Bo Madsen, Aarhus universitet

Diskussion

10.45-11.00 Paus med kaffe

11.00-12.00 Avtalsvillkor om hållbar utveckling

Inledare: Adjunkt Katerina Mitkidis, Aarhus universitet

Kommentatorer: universitetsläraren Paula Klami-Wetterstein, Åbo Akademi och universitetslektor Claes Martinson, Göteborgs universitet

Diskussion

12.00-13.00 Lunch

Ordförande: biträdande professor Olli Norros, Helsingfors universitet

13.00-14.00 Ny syn på osedliga avtal?

Inledare: professor Hilde Hauge, Universitetet i Bergen

Kommentatorer: professor Torbjörn Ingvarsson, Uppsala universitet och professor Mads Bryde Andersen, Københavns universitet

Diskussion

14.00-15.00 Ny syn på rättssubjektet

Inledare: forskardoktor Visa Kurki, Helsingfors universitet

Kommentatorer: professor Johan Giertsen, Universitetet i Bergen och professor Joel Samuelsson, Uppsala universitet

Diskussion

15.00-15.30 Kaffe

15.30-17.00 Medias ansvar när gränsen mellan sanning och lögn suddas ut

Inledare: professor Mårten Schultz, Stockholms universitet

Kommentatorer: professor Päivi Korpisaari, Helsingfors universitet, professor Eiríkur Jónsson, Háskóli Íslands och professor Søren Sandfeld Jakobsen, Aalborg universitet

Diskussion

18.30 Vandring till Södra hamnen

19.00 Festmiddag på NJK (http://www.ravintolanjk.fi/se)

Festföredrag: dekanus Pia Letto-Vanamo, Helsingfors universitet

Musikaliskt inslag: visartisten Henrik Huldén

Ett norskt lärosäte torde inbjuda till NFD år 2021

Klädkod: mörk kostym

Fredag 10.5

Konferensrum: Lilla festsalen i Huvudbyggnaden

Ordförande: biträdande professor Katri Havu, Helsingfors universitet

Digitaliseringen av förmögenhetsrätten

9.30-10.45 Robotik, artificiell intelligens, skador och försäkringsrätten

Inledare: professor Jessika van der Sluijs, Stockholms universitet

Kommentatorer: forskardoktor Anette Alén-Savikko, Helsingfors universitet, professor Tobias Mahler, Universitetet i Oslo och lektor Marie Jull Sørensen, Aalborg universitet

Diskussion

10.45-11.00 Paus med kaffe

11.00-12.00 Blockchains inom olika rättsområden

Inledare: professor Erik Røsæg, Universitetet i Oslo

Kommentatorer: professor Christina Ramberg, Stockholms universitet och professor Jukka Mähönen, Universitetet i Oslo och Helsingfors universitet

Diskussion

12.00-13.00 Lunch

Ordförande: professor Björn Sandvik, Åbo Akademi

Amerikaniseringen av förmögenhetsrätten

13.00-14.20 Avslutande panel: Hur klarar sig den nordiska kommersiella rätten i en anglo-amerikansk business-verklighet?

Moderator: professor Jan Kleineman, Stockholms universitet

7 min. inlägg av kommentatorer: professor Mads Bryde Andersen, Københavns universitet, professor Giuditta Cordero-Moss, Universitetet i Oslo, professor Eyvindur G. Gunnarsson, Háskóli Íslands, och juris doktor Nina Wilkman, Helsingfors universitet

Diskussion

14.20-14.30 Avslutande ord

Professor Johan Bärlund, Helsingfors universitet

14.45-16.00 Besök på universitetsmuseet i Huvudbyggnaden

Tillägg 17.11.2020: Konferensrapporten Nya trender och bärande principer i den nordiska förmögenhetsrätten (2020)