PROGRAM

 

De 13:e Nordiska Förmögenhetsrättsdagarna i Helsingfors 8-10.5.2019: 
Nya trender och bärande principer i den nordiska förmögenhetsrätten

 

Onsdag 8.5
Konferensrum: Lilla festsalen i Huvudbyggnaden
Ordförande: professor Lena Sisula-Tulokas, Helsingfors universitet

Tema: Den juridiska metoden i blickfånget

14.00-14.15 Välkomstord / kort översikt över hur våra samarbetsprojekt (Nordbok, nordisk databas, doktorandkurser, lärarutbyte) framskridit
Professor Johan Bärlund, Helsingfors universitet

14.15-15.45 Doktorandpresentationer (doktoranderna presenterar kort sitt ämne och lägger särskild vikt vid metod och rättskällor, 15 min., och därefter följer en diskussion på 15 min.)
- doktorandpresentation 1
- doktorandpresentation 2
- doktorandpresentation 3

15.45-16.15 Kaffe

16.15-17.45 Doktorandpresentationer
- doktorandpresentation 4
- doktorandpresentation 5
- doktorandpresentation 6

18.00-19.00 Keynote: Den nordiska juridiska metoden och rättskälleläran i vårt EU/EES-tidevarv
Kansler Thomas Wilhelmsson, Helsingfors universitet

19.00-21.00 Rektors mottagning, Lärarnas tidningssal, Huvudbyggnaden, gamla sidan

Torsdag 9.5  
Konferensrum: Lilla festsalen i Huvudbyggnaden
Ordförande: professor Ellen Eftestøl-Wilhelmsson, Helsingfors universitet

Tema: Moral, etik och sunt förnuft i förmögenhetsrätten

09.00-10.45 Vilken roll spelar god sed inom olika branscher idag? (god advokatsed, god sportsmannased, god banksed osv.)
Inledare: professor Hans Petter Graver, Universitetet i Oslo
Kommentatorer: professor Jori Munukka, Stockholms universitetarbestlivsprofessor Tuomas Lehtinen, Helsingfors universitet och professor Palle Bo Madsen, Aarhus universitet
Diskussion

10.45-11.00 Paus

11.00-12.00 Avtalsvillkor om hållbar utveckling
Inledare: Adjunkt Katerina Mitkidis, Aarhus universitet
Kommentatorer: universitetsläraren Paula Klami-Wetterstein, Åbo Akademi och universitetslektor Claes Martinson, Göteborgs universitet
Diskussion

12.00-13.00 Lunch

Ordförande: biträdande professor Olli Norros, Helsingfors universitet

13.00-14.00 Ny syn på osedliga avtal?
Inledare: professor Hilde Hauge, Universitetet i Bergen
Kommentatorer: professor Torbjörn Ingvarsson, Uppsala universitet och professor Mads Bryde Andersen, Københavns universitet
Diskussion

14.00-15.00 Ny syn på rättssubjektet
Inledare: forskardoktor Visa Kurki, Helsingfors universitet
Kommentatorer: professor Johan Giertsen, Universitetet i Bergen och professor Joel Samuelsson, Uppsala universitet
Diskussion

15.00-15.30 Kaffe

15.30-17.00 Medias ansvar när gränsen mellan sanning och lögn suddas ut
Inledare: professor Mårten Schultz, Stockholms universitet
Kommentatorer: professor Päivi Korpisaari, Helsingfors universitet, professor Eiríkur Jónsson, Háskóli Íslands och professor Søren Sandfeld Jakobsen, Aalborg universitet
Diskussion

18.30 Vandring till Södra hamnen

19.00 Festmiddag på NJK (http://www.ravintolanjk.fi/se)
Festföredrag: dekanus Pia Letto-Vanamo, Helsingfors universitet
Musikaliskt inslag                      
Ett norskt lärosäte torde inbjuda till NFD år 2021

Fredag 10.5
Konferensrum: Lilla festsalen i Huvudbyggnaden
Ordförande: biträdande professor Katri Havu, Helsingfors universitet

Digitaliseringen av förmögenhetsrätten

9.30-10.45  Robotik, artificiell intelligens, skador och försäkringsrätten
Inledare: professor Jessika van der Sluijs, Stockholms universitet
Kommentatorer: forskardoktor Anette Alén-Savikko, Helsingfors universitet, professor Tobias Mahler, Universitetet i Oslo och lektor Marie Jull Sørensen, aalborg universitet  
Diskussion

10.45-11.00 Paus

11.00-12.00 Blockchains inom olika rättsområden
Inledare: TBC
Kommentatorer: svensk (TBC) och professor Jukka Mähönen, Universitetet i Oslo och Helsingfors universitet
Diskussion

12.00-13.00 Lunch

Ordförande: professor Björn Sandvik, Åbo Akademi

Amerikaniseringen av förmögenhetsrätten

13.00-14.20 Avslutande panel: Hur klarar sig den nordiska kommersiella rätten i en anglo-amerikansk business-verklighet?
Moderator: professor Jan Kleineman, Stockholms universitet
7 min. inlägg av kommentatorer: professor Giuditta Cordero-Moss, Universitetet i Oslo, professor Eyvindur G. Gunnarsson, Háskóli Íslands, juris doktor Nina Wilkman, Helsingfors universitet och Vibe Ulfbeck, Københavns universitet
Diskussion

14.20-14.30 Avslutande ord
Professor Johan Bärlund, Helsingfors universitet

14.45-16.00 Besök på universitetsmuseet